fbpx
7 yazı
25 Aralık 2023 Mahsuni Gül

Bu makale de Yozgat’ın Akdağmadeni nahiyesine bağlı Bozhüyük Köyü’ne değinmeye çalışılacaktır. Yozgat’ın Akdağmadeni nahiyesine bağlı Bozhüyük Köyü’ne değinen kimi kaynaklar mevcuttur. Hakkı Yurtlu, “Geçmişten Günümüze Akdağmadeni” adlı eserinde [1] Bozhüyük Köyü’ne dair şöyle yazar:...

17 Haziran 2022 Mahsuni Gül

Başkanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan 8/ 10/ 1943 tarihli Şark vilayetlerindeki Halkevleri ve Hal kodaları hakkında Kemal Güngör’ün ve Ahmet Adnan Saygın’ın Raporları ilginç bilgiler içeren ö nemli Raporlardır. Sözkonusu raporlara değinmeden önce Kemal...

15 Mart 2022 Mahsuni Gül

Bu kısa makalede Tapu Kadastro Arşivi Kuyud-ı Kadime Arşiv Kataloğu’nda yer alan Emlak nahiyesine bağlı Çepni Köyü’nün 1576 tarihli Mufassal Tahrir Defteri’ne değinilmeye çalışılacaktır (1) Çepni Köyü 16. Yüzyılda ve 1834 ile 1845 yıllarında...

5 Şubat 2022 Mahsuni Gül

Başkanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan “Hakkari, Haleb, Siird, Van ve Bozok sancakları kazalarındaki gayrimüslim tebaanın iane-i askeriye miktarını gösterir defter” söz konusu sancakların kazalarındaki (İlçelerindeki) gayrimüslim tebaanın (Uyruğun) iane-i askeriye (Tanzimat tan sonra cizye...

4 Kasım 2021 Mahsuni Gül

Gerek Rauf Orbay ve gerekse de Çolak Selahaddin’e ilişkin şimdiye dek çok şey yazıldı çizildi. Ve gerek Rauf Orbay’ın ve gerekse de Çolak Selahaddin’in takip edilmesine ilişkin de çok şey yazıldı çizildi. Mustafa Balcıoğlu’nun...

13 Ekim 2021 Mahsuni Gül

Başkanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan bir belgeye göre 10. 07. 1934 tarihinde düzenlenen bir kararnameyle Sivaslı Karabet Tapikyan’ın kaleme aldığı “Küçük Ermenistan ve Onun Payitahtı Olan Sivas- “Tehcirde Sivas’tan Halebe Kadar Gördüklerimiz- Ermeni Çocuklarına...

8 Eylül 2021 Mahsuni Gül

İskenderun Sancağı’nın 2 Eylül 1938’de bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş olan Hatay Devleti, 29 Haziran 1939’da 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi’nin aldığı karar gereği Türkiye’ye katıldı. Bu gelişmenin yıldönümünde Hüsnü Gürbey ve Mahsuni...

Bu makale de Yozgat’ın Akdağmadeni nahiyesine bağlı Bozhüyük Köyü’ne değinmeye çalışılacaktır. Yozgat’ın Akdağmadeni nahiyesine bağlı Bozhüyük Köyü’ne değinen kimi kaynaklar mevcuttur. Hakkı Yurtlu, “Geçmişten Günümüze Akdağmadeni” adlı eserinde [1] Bozhüyük Köyü’ne dair şöyle yazar: “İlçe merkezinin, 20 Km. Güneydoğusunda ve Akdağmadeni – Şarkışla Karayolu güzergahında, engebeli bir arazi üzerine...

Başkanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan 8/ 10/ 1943 tarihli Şark vilayetlerindeki Halkevleri ve Hal kodaları hakkında Kemal Güngör’ün ve Ahmet Adnan Saygın’ın Raporları ilginç bilgiler içeren ö nemli Raporlardır. Sözkonusu raporlara değinmeden önce Kemal Güngör ve Ahmet Adnan Saygın hakkında kısaca bilgi vermekte yarar var. Kemal Güngör  Cumhuriyet Halk...

Bu kısa makalede Tapu Kadastro Arşivi Kuyud-ı Kadime Arşiv Kataloğu’nda yer alan Emlak nahiyesine bağlı Çepni Köyü’nün 1576 tarihli Mufassal Tahrir Defteri’ne değinilmeye çalışılacaktır (1) Çepni Köyü 16. Yüzyılda ve 1834 ile 1845 yıllarında Bozok sancağına tabii Emlak nahiyesine bağlıdır. Ve bu dönemlerde Müslüman nüfusla Gayrimüslim nüfus birlikte yaşamışlardır....

Başkanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan “Hakkari, Haleb, Siird, Van ve Bozok sancakları kazalarındaki gayrimüslim tebaanın iane-i askeriye miktarını gösterir defter” söz konusu sancakların kazalarındaki (İlçelerindeki) gayrimüslim tebaanın (Uyruğun) iane-i askeriye (Tanzimat tan sonra cizye yerine Hristiyan tebaadan alınan vergi) miktarını göstermesi açısından son derece önemli bir defterdir. Bu makalede...

Gerek Rauf Orbay ve gerekse de Çolak Selahaddin’e ilişkin şimdiye dek çok şey yazıldı çizildi. Ve gerek Rauf Orbay’ın ve gerekse de Çolak Selahaddin’in takip edilmesine ilişkin de çok şey yazıldı çizildi. Mustafa Balcıoğlu’nun “Muhalif” adlı eseri de bu konulara değindi. Gerek Rauf Orbay’ın ve gerekse de Çolak Selahaddin’in...

Başkanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan bir belgeye göre 10. 07. 1934 tarihinde düzenlenen bir kararnameyle Sivaslı Karabet Tapikyan’ın kaleme aldığı “Küçük Ermenistan ve Onun Payitahtı Olan Sivas- “Tehcirde Sivas’tan Halebe Kadar Gördüklerimiz- Ermeni Çocuklarına Hatıra” adlı kitabın yurda sokulmamasına karar verilmiştir.  Söz konusu kitaba  ulaşmak ne yazık ki mümkün...

İskenderun Sancağı’nın 2 Eylül 1938’de bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş olan Hatay Devleti, 29 Haziran 1939’da 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi’nin aldığı karar gereği Türkiye’ye katıldı. Bu gelişmenin yıldönümünde Hüsnü Gürbey ve Mahsuni Gül tarihsel sürece dair önemli arşiv belgeleri içeren bir makale kaleme aldı. HÜSNÜ GÜRBEY &...