fbpx

Demokrasi ve Özgürlük Konferansı-2 Berlin’de başladı

Paylaş

Avrupa’da yaşayan geniş toplumsal muhalefet güçleri, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Ezidiler, Aleviler, sürgündeki muhaliflerin, hak savunucusu kurum ve toplulukların temsilcileri, inisiyatifler, birlikler, platformlar ve kişilerin katıldığı Demokrasi ve Özgürlük Konferansı’nın ikincisi Berlin’de başladı.

Konferansın ilk bölümünde “Hasar Tespiti-Ne Durumdayız” isimli oturum yapılıyor.

“Geleceğe Çağırıyoruz” şiarıyla katılımcıları ile buluşan konferansın basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

5-6 Mart 2022’de Berlin’de toplanacak olan “Demokrasi ve Özgürlük Konferansı”yla, 2019’da yine Berlin’de bir araya gelen “Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme Arayışı Konferansı’’nda ilk adımını attığımız demokratik geleceğimize ortak yürüyüşü sürdürmeyi hedefliyoruz.

Konferans’ın amacı, Türkiye’de oluşmaya başlayan ve gittikçe genişleyen demokratik mücadele ortaklığına destek olmak ve aynı zamanda Türkiye’nin yeniden kuruluşunun devasa sorunlarını aşmak üzere, sınır tanımaksızın barış ve demokratik gelişme hedefiyle bir araya gelmek, tartışmak, ortak çalışma ve mücadele yürütmek, aynı amaçla yürütülen çalışmalarla dayanışmaktır.

5-6 Mart 2022 Berlin “Demokrasi ve Özgürlük Konferansı”na Türkiye’deki ve Avrupa’daki geniş toplumsal muhalefet güçleri, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Ezidiler, Aleviler, sürgündeki muhaliflerin, hak savunucusu kurum ve toplulukların temsilcileri, inisiyatifler, birlikler, platformlar ve kişiler katılacaktır.

Katılımcılar iki gün boyunca önümüzdeki mücadele ve yeniden kuruluş döneminin sorunlarını belirlemek ve çözüm olanaklarına ulaşmak üzere birlikte çalışacak ve vardıkları sonuçları topluma sunacaklardır.

Birinci gün programında üç oturum düzenlenirken oturumlar Youtube’da Gerçek TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.