fbpx

Basel ADGB: Barış için birlikte mücadeleye!

Paylaş

Basel Avrupa Demokratik Güç Birliği’nin (ADGB) çağrısıyla Claraplatz’da yanyana gelen barış savunucuları dünyanın pek çok coğrafyasında artan savaş ve çatışmalara karşı halkların daha fazla birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekerek savaşların kaynağının kapitalist-emperyalist kar ve hegemonya hırsı olduğunu belirtti.

Basel’İn en işlek meydanlarından biri olan Claraplatz’da toplanan ADGB bileşenleri Türk devletinin Kürt halkına karşı yürüttüğü kirli savaşa özel olarak dikkat çekerek savaşların ırkçılığı, cinsiyetçiliği, doğa düşmanlığını da körüklediğini vurguladı.

Basel ADGB’nin basın açıklamasında okuduğu metnin tamamı şöyleydi:

Emperyalist Saldırganlığa Karşı, Yaşasın 1 Eylül dünya barış günü! 

Emperyalist barbarlığın dünya halklarına zulmü devam ediyor. Başını ABD, AB ve Rusya’nın çektiği emperyalist kapitalist sistem, insan yaşamını tehdit eder hale gelirken, insanlığın yaşadığı yerkürenin tüm doğal atmosferini tarumar ediliyor. Emperyal saldırganlık yaşam alanlarımıza müdahale ederek soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz her şeyi zehirlenmektedir. Tıpkı insanlığı ırkçı faşist kışkırtmalarla zehirledikleri gibi.

Emperyalist saldırganlık tüm hızıyla devam ediyor. Rusya`nın Ukrayna` ya, Türkiye`nin Suriye’yi işgal ve  Rojava’ya saldırısı, katliam ve yoksullukla karşı karşıya bırakılan halklar arasındaki kardeşçe yaşamı da tehdit etmektedir.

Emperyalistler ve kapitalistler saldırılarıyla ülkeleri işgal ve talan ederek insanlığa ait ne varsa yağmalayarak barbarlık sistemlerini sürdürmek istiyorlar. Emperyalist güçler savaş ve işgal ile yaşam alanlarımıza ait zenginlikleri yağmalamak için yarışmaktalar.

Yine Türkiye ve Kürdistan’da Faşist rejim Türk ve Kürt halkını karşı karşıya getirerek, ırkçılığı, kin ve düşmanlığı geliştirmeye çalışıyor. Avrupa’da on yıllardır kardeşçe yaşayan  göçmenler arasında kriz vb bahane edilerek ırkçılık ayrımcılık yaratılmaya çalışılıyor. 

1 Eylül Dünya Barış Gününü savaşa karşı barışı savunmak, emperyalist saldırganlığa karşı halkların birleşik mücadelesini savunmak, kardeşliği büyütmek dünden daha önemli hale gelmiştir. Halkların kendi aralarındaki kardeşliğe, insanlığın doğaya özdeşliğine bugün daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bulunduğumuz her alanda emperyalist kapitalist sistemin yarattığı savaşlara, işgallere, ırkçılığa, doğanın tahribatına, faşizme, sömürüye karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir. Biliyoruz ki bugün yok edilmek istenen insanlıktır. İnsanlığın geleceğine, insanlık değerlerine yabancılaştırarak, savaş ve saldırılarla katlederek, doğayı zehirleyerek, ırkçı-faşist düşünceleri yayarak  insanlık yok edilmek isteniyor.

1 Eylül’de dünya halklarına emperyalist savaşların vahşi yüzünü göstermek ve barış içinde bir dünya kurma mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla, SSCB’nin de aralarında olduğu Dünya Barış konseyi tarafından Dünya Barış Günü olarak ilan edilmesinin tarihsel ve güncel önemi buradadır.

Dün Hitler Faşizminin zulmüne karşı dünya halklarına yapılan bu çağrı bugün ise tüm emperyalist barbarlığa karşı bir çağrı olarak algılanmalıdır.

Bu açıdan insan hakları savunucuları olarak dünya halklarının başına bela olmuş emperyalist barbarlığa karşı birleşik mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

(ADGB) Avrupa Demokartik Güç Birliği Basel