fbpx

Skandal Gezi Parkı kararına üye hakimden şerh: Dosyada yeterli delil yok

Paylaş

Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası veren mahkeme heyetinden hakim Kürşad Bektaş karara şerh düştü.

Mahkemenin kısa kararında yer alan karara karşı oy kullanan hakimin görüşleri şöyle:

“Dosya içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı, ilk dinleme kararının 18/06/2013 tarihinde Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde düzenlenen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçuna ilişkin olarak alındığı, TCK 312. Maddesi kapsamında “hükümete karşı suç” suçundan alınan dinleme kararı olmadığı,

Daha sonra dinlemenin uzatılması talep ve kararlarında ayrıca TCK 312. Maddesinin eklendiği, ancak bu suçun bu tarihlerde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135/8 maddesinde sayılan ve yasal dinlemeye konu suçlardan olmadığı,

“Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan” “hükümete karşı suç” suçunun 2 Aralık 2014 tarihinde 5271 sayılı CMK’da yer alan dinleme kapsamındaki suçlara eklendiği,

Bu tarihten sonra alınan bir dinleme kararının da bulunmadığı,

Kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulundukları,

Aksi kabul edilse dahi, dinleme kayıtlarını destekleyen somut kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı anlaşılmış olup,

Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim.”

Kaynak: Kısa Dalga