fbpx

Belçika, Avrupa’da kadın cinayetleriyle mücadele için bir yasa kabul eden ilk ülke oldu

Paylaş

Belçika, Avrupa’da kadın cinayetleriyle mücadele için bir yasa kabul eden ilk ülke oldu. Yeni yasada kadın cinayeti kavramını resmi olarak tanımlamakta ve bu olguyu dört boyutuyla ele almaktadır: yakın, yakın olmayan, dolaylı ve cinsiyete dayalı cinayet.

Belçika Parlamentosu 29 Haziran 2023 tarihinde Brüksel’de, kadın cinayeti mağdurlarını korumak ve bu suçları ölçmek için bir dizi önlem içeren “Kadın Cinayetlerini Durdurun” başlıklı AB ülkelerinde benzeri görülmemiş bir mevzuatı kabul etti. Metin, N-VA’nın çekimser kalmasıyla oybirliğiyle kabul edildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu Devlet Bakanı Marie-Colline Leroy sosyal ağlarda yaptığı açıklamada “Bu, Belçika’da toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi.  “Bu ülkemiz için ileriye doğru atılmış tarihi bir adımdır. Sarah Schlitz’in yürüttüğü muazzam çalışmalar ve sivil toplum ve kitle örgütlerinin uzun süren seferberliğinin ardından bu metni son kez parlamentoya getirebildiğim için gurur duyuyorum” dedi.
Bakan, “Kadın Cinayetlerini Durdurma Yasası, kadın cinayeti riskini anlama, analiz etme ve tespit etme, şiddet uygulayanlara karşı önleyici tedbirler alma ve şiddet mağdurlarına daha iyi bir dinleyici ve destek sağlama becerimizi geliştirmemizi mümkün kılacaktır” diye ekledi.

KADIN CİNAYETLERİYLE MÜCADELE YASASI GERÇEKTE NE İÇERİYOR?

Her şeyden önce, kadın cinayeti terimi artık Belçika yasalarında yer alacak. Var olan şiddet biçimleri (cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve zorlayıcı kontrol) tanımlanacak. Yasa dört tür kadın cinayeti arasında net bir ayrım yapmaktadır: Bir partner tarafından işlenen yakın kadın cinayeti; üçüncü bir tarafça işlenen yakın olmayan kadın cinayeti; şiddet eylemlerinden sonra meydana gelen dolaylı kadın cinayeti ve cinsiyete dayalı cinayet.

Bu yasaya, Stop Féminicide bloğunun Belçika’da halihazırda yapmakta olduğu gibi, tüm suçların sayımıyla birlikte kadın cinayetlerine ilişkin verilerin toplanması eşlik edecek. Ayrıca her yıl iki yayınla yapılan çalışmalar yayımlanarak tanıtılacak: Kadın cinayetlerinin sayısını belirlemeyi amaçlayan, aynı zamanda mağdurların, faillerin ve mağdur ile fail arasındaki ilişkinin özelliklerini vurgulayan ayrıntılı bir istatistiksel rapor; ardından kadın cinayetlerinin ve cinsiyete dayalı cinayetlerin sıklığını, mahkumiyet oranını ve uygulanan önlemlerin etkinliğini ortaya koyacak daha nitelikli bir rapor.

RTBF’nin bu yasanın kabulüne ilişkin internet sitesinde yer alan haberde şunlar kaydediliyor:

Toplumda cinsiyete dayalı şiddet konusunda farkındalık yaratmak için “kadın cinayeti” terimi seçildiyse, bunun nedeni şu anda bir kişiye karşı cinsiyeti nedeniyle nefret, aşağılama veya düşmanlık güden bir suçun en çok mağdurunun kadınlar olmasıdır. Ancak yasanın çerçevesinin tüm ‘cinsiyet’ suçlarını kapsayacak şekilde daha geniş olması amaçlanıyor.

Kaynak: Atılım Avrupa