fbpx

Komünist Partilerden ortak çağrı: Savaşı durdurun

Paylaş

Ukrayna’daki savaş ikinci yılına girerken komünist partiler ortak açıklama ile emperyalist saldırganlığa tepki gösterdi: “Emperyalist çatışmanın bedelini kanlarıyla ödeyen Ukrayna ve Rusya halklarının yanındayız.”

Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılına girerken komünistler, emperyalist saldırganlığa karşı ortak bir açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna halklarının yanında olduklarını belirten komünistler, halkların herhangi bir emperyalistin, tekellerin çıkarlarına hizmet eden herhangi bir ittifakın yanında yer almakta hiçbir çıkarı olmadığına vurgu yaptı.

Ülkelerin NATO ve AB gibi emperyalist örgütlerden ve ittifaklardan çekilmesi için mücadeleyi güçlendirdiklerini kaydeden komünistler, “Emekçi halklar kendi bağımsız yollarında ilerlemeli ve tekellere, burjuva sınıflara ve emperyalist savaşa karşı, kapitalizmin yıkılması için, hala zamanında ve gerekli olan ve halklar arasında barışa, dostluğa ve karşılıklı iş birliğine giden yolu gösteren sosyalizm için sınıf mücadelesini güçlendirmelidir” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra halklar için gelişen trajik durumun sonuçlarından biri olan Ukrayna’daki emperyalist çatışmanın başlamasının üzerinden bir yıl geçti.

SSCB’de Sovyet cumhuriyetleri olarak barış içinde yaşayan ve refaha kavuşan iki ülkenin, Ukrayna ve Rusya’nın halklarının 9 yıldır yaraları kanıyor ve bu geçtiğimiz yıl katliamla sonuçlandı. Bunun nedeni, ABD, NATO ve AB’nin Avrasya bölgesindeki pazarların, hammaddelerin, ulaşım ağlarının ve jeopolitik üslerin kontrolü için; bu güçler ile kapitalist Rusya arasındaki şiddetli rekabetin bir parçası olan planlarıdır.

“HALKLARIN YANINDAYIZ”

Komünist ve işçi partileri, emperyalist çatışmanın bedelini kanlarıyla ödeyen Ukrayna ve Rusya halklarıyla dayanışmalarını ifade eder. Çatışmanın her iki tarafı tarafından kullanılan sahte bahaneleri reddederek Ukrayna’daki gelişmelerin tekelci kapitalizm çerçevesinde gerçekleştiğini halklara gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.

Her iki ülkede de emperyalist savaşın ilk yılında yoğunlaşan faşist ve milliyetçi güçlerin eylemlerine, anti-komünizme, komünistlere yönelik zulme ve sendikalara yönelik baskılara karşı çıktık.

Emperyalist savaşın mezbahasına yeni silahların gönderilmesine karşı NATO ve ABD askeri üsleri önünde, limanlarda, demiryollarında ve karayollarında açıklamalar, kitlesel toplantılar, mitingler ve gösteriler yoluyla kitleleri emperyalist savaşa karşı harekete geçiren bir dizi komünist partinin bu yıl gerçekleştirdiği eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeş partilerimizi bu gerekli eğitsel ve pratik çalışmaya katılmaya çağırıyoruz.

“EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI DUR”

Halkların herhangi bir emperyalistin, tekellerin çıkarlarına hizmet eden herhangi bir ittifakın yanında yer almakta hiçbir çıkarı olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Savaşa dahil olan ülkelerin halklarını, çeşitli uyduruk bahanelerle halkları emperyalist savaşın “kıyma makinesine” çeken burjuva güçlerin propagandasına karşı mücadelelerini yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. Askeri üslerin kapatılmasını ve yurtdışında konuşlandırılmış tüm birliklerin geri dönmesini talep ediyoruz. Ülkelerimizin NATO ve AB gibi emperyalist örgütlerden ve ittifaklardan çekilmesi için mücadeleyi güçlendiriyoruz.

İşçi sınıfının ve halk katmanlarının çıkarı, gelişmelerin analizinde sınıf kriterinin güçlendirilmesini, böylece halkların, çıkarları için çatışan, muazzam insan kayıplarına ve büyük maddi hasara neden olan ve tüm insanlığı gerçek bir nükleer imha tehlikesiyle karşı karşıya bırakan emperyalistlerin kampına karşı ortak bir cephe inşa etmesini gerektirmektedir.

Emekçi halklar kendi bağımsız yollarında ilerlemeli ve tekellere, burjuva sınıflara ve emperyalist savaşa karşı, kapitalizmin yıkılması için, hala zamanında ve gerekli olan ve halklar arasında barışa, dostluğa ve karşılıklı iş birliğine giden yolu gösteren sosyalizm için sınıf mücadelesini güçlendirmelidir.”

İmzacılar:

Cezayir Barış ve Sosyalizm Partisi
Arjantin Komünist Partisi
Azerbaycan Komünist Partisi
Bangladeş Komünist Partisi
Belçika Komünist Partisi
Komünist Örgüt, Almanya
El Salvador Komünist Partisi
Finlandiya Komünist İşçi Partisi
Fransa Devrimci Komünist Partisi
Fransa Devrimci Komünist Partisi
Yunanistan Komünist Partisi
İran Tudeh Partisi
İrlanda İşçi Partisi
Komünist Cephe, İtalya
Kanada Komünist Partisi
Kazakistan Sosyalist Hareketi
Malta Komünist Partisi
Meksika Komünist Partisi
Hollanda Yeni Komünist Partisi
Norveç Komünist Partisi
Avusturya İşçi Partisi
Pakistan Komünist Partisi
Filistin Komünist Partisi
Paraguay Komünist Partisi
Filipin Komünist Partisi (PKP-1930)
Polonya Komünist Partisi
İsveç Komünist Partisi
İsviçre Komünist Partisi
İspanya İşçi Komünist Partisi
Halk Kurtuluş Cephesi, Sri Lanka
Sudan Komünist Partisi
Svaziland Komünist Partisi
Suriye Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Ukrayna Komünistler Birliği
Amerikan Bolşevik Konseyi, ABD
Komünist İşçi Platformu, ABD
Venezuela Komünist Partisi