fbpx

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow: Türkiye Philip Morris’ten atılan işçileri geri alınsın

Paylaş

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, Philip Morris International Küresel CEO’su Jacek Olczak’a mektup gönderdi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Philip Morris (Marlboro) International Küresel CEO’su Jacek Olczak’a gönderdiği mektupta DİSK’e bağlı Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikanın tanınmasını istedi.

İçlerinde DİSK’in de bulunduğu 332 sendika konfederasyonunu ve 163 ülkeden 200 milyon işçiyi temsil eden ITUC’un Genel Sekreteri Burrow, sendikal hakların ihlal edilmesinin uluslararası sözleşmelere ve şirketin kabul etmiş olduğu uluslararası standartlara aykırı oluğunu hatırlattı.

Burrow, “Üyelerimizden aldığımız bilgiye göre farikada çalışan işçiler yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden, uzun çalışma sürelerinden ve ayrımcılıktan muzdaripler. Ayrıca işyerinde görev yeri değişikliği ve sendikadan istifaya zorlama gibi sendika karşıtı uygulamalara maruz kalıyorlar. Aralarında işyeri temsilcilerinin de bulunduğu DİSK üyesi 124 işçinin sendika faaliyetlerine katıldıkları için işten atıldığı bilgisini aldık” dedi.

“Tutumunuz uluslararası sözleşmelere aykırı

Şirketin bu tutumunun şirketlerin uluslararası olarak kabul ettiği insan hakları ve çalışma standartlarına karşı sorumluluklarıyla ters düştüğünü dile getiren Burrow, “Sendikal haklar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış durumdadır. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel sözleşmeleri bütün işçilerin örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkının etkili kullanımını güvence altına alır. ILO, işçilerin sendika üyeliği veya sendika faaliyetler nedeniyle işten atılmasını örgütlenme özgürlüğünün ihlali olarak tanımlar” dedi.

Philip Morris’in web sitesinde yer alan ifadelerde şirketin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nde belirtilen standartları ve ilkeleri savunduğunun anlaşıldığını belirten Burrow, “Maalesef şirketinizin eylemleri OECD ilkelerine ve diğer uluslararası sözleşmelere ters düşmektedir. Sizi, işten atılan işçileri işe geri almaya, sendika karşıtı faaliyetlere son vermeye ve DİSK ile yapıcı bir sosyal diyalog içinde görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ayrıca sendika ile toplu sözleşme görüşmeleri başlamak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” dedi.

Kaynak: Evrensel