fbpx

Yayındayız!

Paylaş

Bugünümüze ve geleceğimize ilişkin büyük kaygılar umutlarımızın üzerine bir sis bulutu gibi çökerken, felaket üretmenin dışında bir yaratıcılığı kalmayan kapitalizm ürettiği eşitsizliği, adaletsizliği, cinsiyetçiliği, ırkçılığı ve şiddeti elindeki devasa medya imkânlarıyla manipüle ediyor, algılarımızı ihtiyacına göre oluşturmaya ve yönlendirmeye çalışıyor.


Kendisine dayatılan bu zulüm düzenine karşı insanlığın ve doğanın direnişi, dünyanın dört bir yanındaki yoksunluk okyanuslarının derinliklerinde uç veren dayanışma adacıkları; bilgi ve hakikat arayışının kurumsallaşmış yalan ve cehaletin karanlığını deşmesi; vicdanın, “bencil hesabın buzlu suları”ndan kurtuluşu ve göç yollarında/ yurtlarında yitip giden yaşamlara uzanan eli; başkaldırının boyun eğişi, isyanın tevekkülü bir yana itişi; eleştirinin kabullenişle yer değiştirişi ise yine aynı mekanizmalarla görünmez kılınmak isteniyor.


Gaste Avrupa, her yerde farklı kozalardan çıksa, farklı yataklarda aksa, farklı dillerde konuşsa, farklı renklerle bezense, farklı eylem biçimlerine bürünse de, dünyanın bütün kıtalarında çatışmanın ilerleme ve devrim kutbunda yer alanların, yani emekçilerin, kadınların, ezilen halkların, göçmenlerin, LGBTİ+ların, işsizlerin, gençlerin ve hatta ağaçların, kuşların, börtünün ve böceğin sesi olma iddiasıyla yayın hayatına başlıyor.


Avrupa’ya ezenlerin değil ezilenlerin, sömürenlerin değil sömürülenlerin, işgalcilerin değil direnen halkların, yok sayılanların değil var olmaya çalışanların, avcıların değil hayvanların, tekellerin, bankaların değil doğanın gözünden bakan Gaste Avrupa, Avrupa Medyasındaki sermaye manipülasyonunu geriletmek, Avrupa’da yaşanan gerçekliği Türkçe anlatmak iddiasındaki bir “gerçek gazetecilik” hamlesidir.


Özellikle Türkiye’de ve Ortadoğu’daki gelişmeleri Avrupa gündemleriyle buluşturan, egemenlerin ve siyasal gericiliğin sosyal medyada spekülasyonlar ve komplo teorileri aracılığıyla algı oluşturma ve yönetme girişimlerine karşı gerçekleri dile getiren bir yayın olmak için yola çıkıyoruz.


Ezcümle, Avrupa’ya emek, demokrasi, barış ve özgürlükler penceresinden bakan gözünüz olmak için buradayız. Gaste Avrupa artık sizindir…


Gaste Avrupa Yayın Kurulu
5 Eylül 2021