fbpx

İsviçre’de işçiler ücret adaleti için sokaklardaydı

Paylaş

İsviçre Sendikalar Birliği (SGB) ve UNIA’nın birlikte örgütlediği “Daha fazla ücret” mitinginde onbinlerce emekçi Bern’de buluşarak İsviçre Federal Parlamentosu’na yürüdü. Mitingde artan hayat pahalılığı karşısında çalışanlar ve emekliler için ücret adaleti istendi.

Tüm sektörlerden ve ülkenin farklı bölgelerinden yaklaşık 20.000 işçi Bern Parlamento Meydanında biraraya geldi. Sağlık sigortası, kira, enerji ve tüketim mallarının artan maliyetlerinin hane bütçelerine yılda 3 bin frank ek yük getirdiğine dikkat çekilen mitingde, çalışanların ve emeklilerin ücretlerinde gerçek enflasyona uygun artış yapılması talep edildi.

İsviçre’deki emek örgütlerinin, Yeşiller, PdA, SP gibi sosyalist partilerin, Kiracılar Birliğinin, kadın ve ekoloji örgütlerinin, göçmen örgütlenmelerinin katıldığı mitingin sadece bir başlangıç olduğu vurgulanarak, sektörlerdeki ücret müzakerelerinde, prim yükü ve emekli maaşlarıyla ilgili yaklaşan referandum ile mücadelelerin devam edeceği vurgusu yapıldı.

Yürüyüşe aralarında SYKP İsviçre, DİDF, İDHF, İGİF, Pangea Kolektif’in de olduğu Türkiyeli Göçmen örgütlenmeleri de katıldı. Schützenmatte’de buluşan on binlerce emekçi kortejler halinde şehir merkezinden geçerek Parlamento Meydanına doğru yürüyüş gerçekleştirdiler.

Coşkulu ve öfkeli bir havada geçen yürüyüşte, “Her şey pahalanıyor-ücretler ve emekli maaşları düşüyor!”, “Artan kârlar, düşen ücretler? Bize rağmen değil!” , “İşçi ücretleri ve sermayenin vergisi yükseltilsin”, “Frontex’e veSavaşa sıfır bütçe”, “35 Saat çalışma haftası” talepleri yazan pankartlar ve dövizler taşındı.

Parlamento Meydanında gerçekleştirilen mitingde İsviçre Sendikalar Federasyonu Başkanı Pierre-Yves Maillard, sonbahar ücret müzakereleri için, “Çalışanların gelirleri 2023 yılında da üst üste üçüncü kez düşmüştür. Ücretlerin dördüncü kez düşmesi engellenmelidir” diyerek mücadele çağrısı yaptı.

İşverenler için artık mazeret yok!

UNIA Başkanı Vania Alleva da konuşmasında işverenlere seslenerek: “Bazı işverenler sadece bir azınlığa bireysel ücret artışı vermek isteyerek toplu ücret görüşmelerini sabote ediyor. Bu kabul edilemez çünkü çoğunluk için ücret kesintisi anlamına geliyor!” dedi.

UNIA Başkanı Vania Alleva

İşverenlerin yeni bahaneler bulmaya devam ettiğini belirten Alleva bunun artık sona ermesi gerektiğini söyleyerek: “2021’den bu yana birçok sektörde kaçınılan enflasyon düzeltmesi, fiyat artışları ve verimlilik kazanımları en az yüzde beşi oluşturuyor. Ücretler artık artmalı ve bu güçlü bir şekilde ve herkes için yapılmalı. Bu aynı zamanda asgari ücretler için de geçerlidir. Hiç kimse 4500 franktan daha az kazanmamalıdır.” şeklinde konuştu.

İsviçre genelinde artan sağlık sigortası primleri, enerji maliyetleri ve kiralar, çalışanlar ve emeklileri giderek daha az gelirle geçinmek zorunda bırakıyor. Satın alma güçlerindeki düşüş, enflasyon ve işverenlerin bunu ücret artışlarıyla dengelemeyi reddetmesi nedeniyle daha da şiddetleniyor. Hayat giderek pahalılaşıyor, ücretler ve emekli maaşları değer kaybediyor. Hayat pahalılığı katlanılması zor bir hale ulaştı. Buna kiralarda, sağlık sigortası primlerinde ve elektrik fiyatlarında planlanan ya da halihazırda açıklanan artışlar da eklendiğinde, gelirlerin de en az bu oranlarda artırılması gerekiyor.

Yapılan açıklamalarda “Sağlık sigortası prim yükü dayanılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, zenginlerin ve yüksek gelirlilerin vergilerini düşürmek yerine, alt ve orta gelir gruplarını rahatlatmak için prim indirimleri hızla artırılmalıdır. Kiralardaki patlama da olası artışlar sınırlandırılarak durdurulmalıdır. Elektrik piyasasında büyük şirketlerin milyarlarca dolarlık kârları yerine, risklerin sürekli olarak fiyat artışlarıyla tüketicilere yansıtılmasına karşı önlemler alınmalıdır” denildi.

İşçi sendikaları ücretlerdeki kayıpların ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğinin ve sonbaharda yapılacak sendikal eylemler açısından yapılan gösterinin bir başlangıç noktası oluşturduğunun altını çizdiler. İşçi sendikalarının temsilcileri yaptıkları konuşmalarda “Enflasyonun telafisi şimdi garanti edilemiyorsa, ne zaman garanti edilecek?” diye sorarak “İşsizlik en düşük seviyedeyken (yüzde 2), kârlar ve kâr payları en yüksek seviyededir. Böyle bir durumda, ücretler artan fiyat seviyelerine ayak uydurmak zorundadır. Ücretlerin yükselme zamanı gelmiştir” dediler.

Sendikaların talepleri

Gösteriyi organize eden örgütlerin yayınladığı ortak bildiride şunlar dile getirildi:

  1. “Ücret müzakerelerinde, prim, kira, elektrik ve diğer tüm fiyatlardaki artışların ötesine geçen gerçek artışlara ihtiyacımız var. Yeni işe başlayan kalifiye işçiler ayda en az 5 bin İsviçre Frangı kazanabilmelidir. Halihazırda çalışanlar verimlilik artışlarından paylarını almalıdır. Zengin İsviçre’de herkesin geçinmesine yetecek kadar para var”
  2. “Enflasyon, kiralardaki ve primlerdeki artışlar, emeklilerin 2024 yılı sonuna kadar tam olarak bir aylık emekli maaşına eşdeğer bir miktarı kaybedecekleri anlamına gelecektir. 13. AVS/AHV emekli aylığı bu kaybı telafi edebilir. BVG emekli maaşları enflasyona göre ayarlanmamaktadır. Bu nedenle, çalışan insanların yüzde 90’ı için AVS/AHV emekli maaşlarının arttırılması gerekiyor”
  3. “Kiralardaki var olan artış ve olası artışlar kontrol altına alınarak durdurulmalıdır. Elektrik piyasasında da reforma ihtiyaç vardır. Bir yandan büyük şirketler milyarlarca dolar kâr ederken, diğer yandan risklerin fiyat artışları yoluyla tüketicilere yansıtılması uygulamasına son verilmelidir.”

Gaste Avrupa / Evrensel