fbpx

Yunanistan hükümeti göçmen barınma programı ESTIA’yı askıya aldı

Paylaş

Yunanistan’ın mülteci ve sığınmacılara yönelik ESTIA barınma programı, yedi yılın ardından ülkenin göç politikaları açısından bir dönüm noktası teşkil edecek şekilde Yunan hükümeti tarafından resmen kapatıldı.

Sığınmacı ve mültecileri barındırmak üzere geçici olarak kullanılmak üzere otel ve apartman dairelerinin tahsis edilmesine olanak tanıyan ESTIA programı resmen kapatıldı. Ülkenin dört bir yanına dağılmış olan göçmen kamplarının yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2015 yılında kurulan program bugüne kadar 90,000’den fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis basına yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki sığınmacı sayısı büyük ölçüde azaldığından, iltica prosedürleri hızlandığından ve konaklama yapılarındaki güvenlik ve yaşam koşulları önemli ölçüde iyileştiğinden, artık kentsel apartmanlarda “ESTIA” konaklama programı görevini tamamlamıştır” dedi.

Mitarakis sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmeyi ve aynı zamanda sakinlere insani misafirperverlik koşullarını sağlamayı başardık. Programdan yararlanan az sayıdaki kişi de artık daha modern tesislere nakledildi ve bu tesislerde çok sayıda boş yer var.”

Atina: ‘Göçmenlik artık kontrol altında’
Göç Bakanlığı ESTIA programının sona ermesinin aynı zamanda “Göçün artık kontrol altında olduğunu kanıtladığını” da sözlerine ekledi.

Mitarakis şu yorumu yaptı “Artık sınırlarımızı koruyor, Yunanistan’a kimin geçeceği konusunda adil ama katı bir politika uyguluyor, bu kararı insanların acılarından kazanç sağlayan kaçakçıların ve insan tacirlerinin eline bırakmıyoruz. SYRIZA’nın kitlesel göçmen akınlarına yol açan açık sınır politikasının yarattığı göç yükünü taşıyan ve buna katlanan, özellikle adalardaki yerel topluluklara her şekilde saygı duyuyor ve onları güçlendiriyoruz.”

Başlangıçta BMMYK, AB’nin İltica ve Göç Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilen Entegrasyon ve Barınma için Acil Destek Programının (ESTIA kısaltması bu anlama gelmektedir) uygulanması için Yunan hükümeti, yerel yönetimler ve STK’larla işbirliği yapmıştır.

ESTIA konut programının yönetimi 2020 sonunda, mali yardım programı ise 1 Ekim 2021’de tamamen Yunan makamlarının sorumluluğu altına girdi.

Bakanlığın basın açıklamasına göre ESTIA programı “Göç ve İltica Bakanlığı’nın sorumluluğuna geçmesinden bu yana 90.000’den fazla sığınmacıya ev sahipliği yaparak, Yunanistan genelinde 25 uygulayıcı ortak, belediye yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının nazik işbirliğiyle hedefini başarıyla tamamladı.”

Program, Yunanistan’ın eşi benzeri görülmemiş bir göç baskısı altında olduğu bir dönemde, Yunan adalarındaki göçmen ve mülteci nüfusunun yoğunluğunun azaltılmasına ve uluslararası koruma için başvuruda bulunan hassas kategorilerle ilgilenilmesine kesinlikle belirleyici bir katkıda bulunmuştur.

Program, Yunanistan’ın eşi benzeri görülmemiş bir göç baskısı altında olduğu bir dönemde, Yunan adalarındaki göçmen ve mülteci nüfusunun yoğunluğunun azaltılmasına ve uluslararası koruma için başvuran hassas kategorilerin bakımına kesinlikle belirleyici bir katkıda bulunmuştur.

Mayıs 2020’de 4.597 konut/dairede (25.508 yatak) 22.769 kişi ile en yüksek sayıda sakin kaydedilirken, programın faaliyetinin son ayında 1.843 kişi barındırılmıştır.

ESTIA’nın sona erdiğinin açıklandığı Nisan 2022’de program yapılarında 12.684 kişinin bulunduğunu belirtmek gerekir.

Program Yunanistan genelinde 3.700 daireden oluşmaktaydı ve bunların %60’ı Attika bölgesinde yer almaktaydı.

ESTIA pozisyonlarının 2022 yılı içerisinde kademeli olarak azaltılması, Göç ve İltica Bakanlığı’nın şu anda ülke genelinde 33 adet olan barınma yapılarının iyileştirilmesinin tamamlanması anlamına gelmektedir.

Refakatsiz çocuklar kapasitenin üzerinde
Göç ve İltica Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamlara göre Yunanistan’daki refakatsiz çocuk sayısı 2,624 ile ülkenin mevcut kapasitesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bu son güncelleme, Avrupa Birliği tarafından geçen yılın sonunda yapılan ve 2021-2022 yılları arasında Avrupa Birliği’ne sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocuk sayısının %72 oranında arttığına dair açıklamaların ardından geldi. Bloğun istatistik ofisi Eurostat’a göre bu durum Afganistan’dan gelen mülteci sayısının keskin bir şekilde artmasının bir sonucuydu.

Yunan makamları tarafından Ocak 2023 için açıklanan son rakamlara göre, şu anda Yunanistan’da toplam 2.624 çocuk bulunuyor: 85’i erkek, %15’i kız olmak üzere toplam 2,624 çocuk ülkedeki çeşitli konaklama tesislerinde kalmaktadır.

Genel olarak, Yunanistan’ın çeşitli barınma merkezlerinde (Sığınma Evleri/SIL daireleri) ve acil durum barınma tesislerinde toplam 2.512 yer kapasitesi bulunmaktadır.

Sayıların Eylül 2021’den bu yana aşağı yukarı sabit kalması, çocukların diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi sürecinin yavaş olması nedeniyle sürekli insan akınlarının Yunanistan’ın sayıyı azaltmasını zorlaştırdığına işaret ediyor.

Daha geçen hafta, Yunanistan genelinde refakatsiz çocuklara yönelik barınma sisteminin, mevcut yer sayısı bakımından şu anda sınırlarına ulaştığı teyit edildi.

Kaynak: Infomigrants

Çeviri: Gaste Avrupa