fbpx

Howtemal ve Newroz

Paylaş

Sersala we pîroz be

Haftemala me pîroz be

Newroz pîroz be   

Howtemal’ın son günü Newrozdur, 

Yeni yıldır, Güneşin doğum günü, Baharın gelişi, Tabiatın yeniden hareketlendiği ve benzeri bir çok güzel niteliklerin olduğu gündür. Yaşanmış onca şeyle birlikte bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Alevi Toplumu, tekçi aklın çokluğu dolayısıyla da ahlaki – politik- komünal toplumsallığı yok etmeye dönük politikalarına karşı,  yaşamı var eden Newroz ateşinin kutsallığında çokluğu yaşatmaya devam edecektir. 

İçerisinde bulunduğumuz kaotik süreçte, Kendisini herşeyin üzerinde görerek her varlığı yönetebileceğini zanneden tekçi na hak zihniyetin bilimi kullanarak var ettiği, insanlığın başına belâ ettiği yaratımlar her geçen gün insan canlısı başta olmak üzere tüm varlıkların yaşamını tehtid ederken; evrendeki ol nur û kadim baharın tüm renkleri ve coşkusuyla birlikte yeniden uyanıyor !  

Tekçi akıla biat etmeyen Alevi Toplumu  katliam  politikalarının hedefinde bırakılarak adeta varlık ve yokluk mücadelesi verirken, Dünyanın birçok bölgesinde yürütülen savaş poltikaları ile insanların yurtlarından edilerek sürgünlerde ve sürgün  yollarında can verdiği kısacası en fazla acı çektiğine tanık oluyoruz.  Bu saldırı ve ölümlere karşın,  halklar ve inanç toplulukları  vicdanları kör, kulakları sağır modern dünyanın gözleri önünde zülumat nesli karşısında canı ve kanı pahasına varlık mücadelesi veriyor !

Bu mana ile başta birbirinden ayrıştırılmaya, otoasimlasyona tâbi tutulmaya çalışılan Alevi Sürekleri olmak üzere hak ve hakikat mücadelesine olan inançla, yeni bir ruhla, Rızalık Şehri düsturu ile kadim değerlerimizle bütünleşebilmek zamanıdır… 

Kadim coğrafyamızda var oluştan bugüne birbirinden farklı ancak toplumsal, tarihsel ve kültürel açıdan birbirini etkileyen haklar ve inanç gruplarının yaşadığını göz önüne aldığımızda, Newroz hemen hemen tüm toplulukların mitolojilerinde yer almakta ve kutsanmaktadır. Kürt mitolojisinde Demirci Kawa’nın öncülüğü ile başlayan direniş ile bir devri bitiren ve yeni bir döneme ışık tutan Newroz, biz Raa Haq bağlıları için ayrıca bir kutsallık arz etmektedir.  “Nû roj –  yeni gün ” yani, 1 Newroz’dur. Miladî takvime göre bu; 21 Mart / Adar olarak tespit edilmiştir.

Raa Haq bağlıları başta olmak üzere birçok Alevi Süreği için Mart ayı çok kutsaldır, inançsal bayramlarımız arasında 21 Mart, yani 1 Adar evrendeki nur’un, aydınlığın uyanışına hazırlıktır. Rumi takvime göre 9 Mart Mıladı takvine göreyse 21 Mart yılın ilk günü ‘Heftemal’ ‘Howtemal’ dir… 

Bu vesile ile yeryüzünde yaşamı var eden, devamlılığını sağlayan ateşin kutsallığında, Dehak’ların zulmüne karşı başkaldıran Kawa’nın örsünün gücü ve kararlılığı ile içeride / dışarıda / zindanda, kısacası bulundukları her alanda günümüz Dehaklarına karşı direnenlerin ortak ruhu ile “Sersala we pîroz be „Haftemala me pîroz be” , “Newroz pîroz be ”  

Binlerce insanın yaşamına mâlolan / mâlolacak, yürütülen özel politikalarla toplumsallığı hedef alarak bireyselliği  dayatan pandemiye karşı, birliğin  içerisinde çokluğun gücünü ancak Newroz Ateşinin belleklerimizde / kültür ve inançlarımızda yer eden sıcaklığı, Özgürlük halaylarının coşkusundaki bütünsellikle koruyabileceğimiz bilinciyle tüm canların  Howtemal ve Newrozunu birkez daha kutluyorum…