fbpx

Belçika, kadın cinayetlerine karşı kapsamlı bir yasaya sahip ilk Avrupa ülkesi oldu

Paylaş

Belçika’da son beş yılda ortalama her 12 günde bir kadının erkekler tarafından katledildiği belirtiliyor. Bu dehşet verici rakamlar, toplumsal cinsiyet şiddetinin ortadan kaldırılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini göstermektedir.

Feminist aktivistlerin mücadeleleri sayesinde bu terim yavaş yavaş genel kelime dağarcığına girmeye başladı. Kadın cinayetleri bazı Latin Amerika ülkesinin yanı sıra İspanya (2004) ve İtalya’da (2013) ceza kanunlarına dahil edilmiş olsa da, Belçika’da hala yasal olarak mevcut değildi.  

Dışişleri Bakanı Sarah Schlitz’in girişimiyle Bakanlar Kurulu, Belçika’ya kadın cinayetlerini ölçmek ve mağdurları korumak için bir dizi araç sağlayan #StopFeminicide çerçeve yasasını kabul etti. Belçika ilk kez, kadın cinayetleri ve partner ilişkileri içinde öldürülen kadınların sayısı hakkında istatistik toplayacak.

Belçika’da 2022 yılında en az 18 kadın, kadın oldukları için öldürülmüştür. Bu sayı 2021’de en az 22, 2020’de 26, 2019’da 24, 2018’de 39 ve 2017’de en az 43 idi. Bu rakamlar, Belçika’da şimdiye kadar resmi istatistikler bulunmadığından, feminist derneklerin Stop Feminicide blogunda basında çıkan haberlere dayanarak yaptıkları sayımlara dayanmaktadır. Aslında çok daha fazla olduğuna inanmak için her türlü neden var.

Mücadelede devrim

‘Kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyete dayalı cinayetler ve bunlardan önce gelen şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin yasa, kadın cinayetlerine karşı mücadelede bir devrim niteliğindedir. Nihayet bu olguyu daha iyi tespit etmek ve mağdurları korumak için etkili araçlara sahibiz’ deniyor.

Kadın cinayeti kavramı resmi olarak tanımlanmış, istatistiki verilerin toplanması mümkün kılınmış, mağdurların hakları ve korunması iyileştirilmiş ve polis ve yargıçların eğitimi sağlanmıştır. Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına göre bu Avrupa’da bir ilk. ‘Bu yasayı bu yıl erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınlara ithaf ediyorum. Bugün bile kadın olarak doğmuyorsunuz, kadın olarak ölüyorsunuz.’

‘StopFeminicide Act’ bu alanda üç tedbir içermektedir :

Her yıl kadın cinayetlerine ilişkin temel istatistikleri, mağdurların ve faillerin özelliklerini ve mağdur ile fail arasındaki ilişkiyi içeren bir rapor yayınlanacaktır.

Her iki yılda bir, farklı kategori ve türlerin yaygınlığı, zaman içindeki gelişimi ve olguyu kontrol altına almak için alınan önlemler, mağdurlar, failler, mağdur ve fail arasındaki ilişki, ölümü çevreleyen koşullar, olayın özellikleri ve mağdurun cinsiyetle ilgili motifleri hakkında ilgili veriler de dahil olmak üzere kadın cinayetleri üzerine bir çalışma yapılacaktır.

Son olarak, disiplinler arası bir komite, eksiklikleri tespit etmek ve hükümete tavsiyelerde bulunmak üzere kadın cinayeti vakalarının niteliksel bir analizini yapacaktır.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının hakları

Kadın cinayetlerine teşebbüs mağdurları elbette bu yasanın merkezinde yer almaktadır. Şimdi onlara yeni haklar tanınıyor:

Sorgularının kilit unsurlarının anladıkları bir dile çevrilmesi hakkı. Örneğin, şiddet mağduru bir kadın sadece Ukraynaca konuşuyorsa, tercümana para ödemek zorunda kalmadan ifadesinin bu dile çevrilmesini sağlayabilecek.

Ayrıca, kendileriyle mülakat yapan polis memurunun cinsiyetini de seçebileceklerdir.

Yasa, mağdurların, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda eğitim almış bir polis memuru tarafından, gerekli gizliliği sağlayan uygun bir odada ağırlanmasını garanti altına almaktadır.

Mağdurlar için mevcut koruma tedbirleri hakkında bilgi edinme hakkı: takip uyarısı, geçici yasaklama emri, yer veya temas emri, iletişim kurulamayan adres vb. ve bunların uygulanması.

Son olarak, akut olmayan toplumsal cinsiyet şiddeti mağdurları çevrimiçi olarak şikayette bulunabilecektir.

Bir önleme aracı olarak risk değerlendirmesi

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir süreklilik, bazen daha masum görünen şiddet biçimleriyle başlayan bir kısır döngü olduğunu biliyoruz. Şiddetin tırmanmasına karşı mücadelede önemli bir unsur, soruşturmanın her yeni aşamasında güncellenecek, kesişimsel bir okumayla ve mağdurun savunmasızlığını dikkate alan bir risk değerlendirme ve yönetim aracı kullanma zorunluluğu olacaktır. Bu, polis ve yargının mağdurun risklerini daha iyi değerlendirmesini, faillerin tehlikeliliğini analiz etmesini ve geçici yasaklama emri veya takip uyarısı gibi koruyucu tedbirler almasını sağlayacaktır.

Eğitim

Polis memurları ve yargıçların bu yasadan haberdar olmaları ve kadın cinayetlerinden önce gelen şiddetle mücadele için yeni araçlara aşina olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle, polis memurları ve sulh hakimlerine yönelik mevcut eğitim kurslarında kadın cinayetlerine ve bunun öncesindeki şiddet döngüsüne özel önem verilecektir. Hâlihazırda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda eğitim almış olan sulh hâkimleri de bu yeni yasayla ilgili özel bir modül alma fırsatına sahip olacaktır.

Kaynak: https://sarahschlitz.be/nl/adoption-de-la-loi-stopfeminicide-la-belgique-premier-pays-europeen-a-se-doter-dune-loi-globale-contre-les-feminicides/