fbpx

17+ Alevi Kadınlar: AAKB’de yaşananları endişe ile izliyoruz

Paylaş

17+ Alevi Kadınlar Almanya Alevi Kadınlar Birliği’nin (AAKB) 29 Mayıs 2022 tarihinde Düsseldorf Cemevi’nde yaptığı Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak tüm tarafları kadınları ve Aleviler arasındaki demokratik ilişkileri güçlendirecek şekilde davranmaya çağırdı.

AAKB kongresinde yönetim kurulun seçilen Özgün Kutan Baran ve Beyhan İpek’in tüzüğe ve vicdana aykırı şekilde görevlerinden alınmasına tepki gösteren açıklamada, AAKB genel kurulunda yapılan seçim kadınların iradesi olduğu vurgulandı.

17+ Alevi Kadınlar’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

AAKB’de yaşananları endişe ile izliyoruz

Almanya Alevi Kadınlar Birliği’nin (AAKB) 29 Mayıs 2022 tarihinde Düsseldorf Cemevi’nde yaptığı Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası yaşananları endişeyle izliyoruz. Alevi kadın mücadelesinde önemli bir potansiyele ve güce sahip olan AAKB’ye yönelik bu müdahaleyi kabul etmiyoruz. Kadınların eşitliği ve özgürlüğü için mücadele eden kadın arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu duyuruyoruz. AAKB Yönetim Kuruluna meşru ve tüzüğe uygun şekilde seçilmiş olan Özgün Kutan Baran’ın kuruldan, Beyhan İpek’in ise açık itirazlarına rağmen örgütten hukuksuz bir şekilde atılmasını kabul etmiyoruz.

AAKB Kongresinden

AAKB genel kurulunda yapılan seçim kadınların iradesidir. Seçilen tüm kadınlar, kadınların rızası ve iradesi ile yönetim kuruluna gönderilmiş üyelerdir. Bunun tartışılması, iki kadın arkadaşlarımızın kuruldan çıkarılması hukuksuzdur, daha önemlisi kadınların iradesine karşı saygısızlıktır, kadınların iradesinin yok sayılmasıdır. Alevi kadınların iradelerine yönelik bu müdahalelerden rahatsız oluklarını görüyoruz. Bu rahatsızlığın daha büyüyeceğinden ve örgütlü olarak gerekli yerlere gerekli mesajları vereceğinden kuşkumuz yok.

Yıllardır kamuoyuna Aleviler demokrattır diye dil döken “demokrat Aleviler” içerde demokrasi sopalarını yine kadınlar üzerinde kullanmaya hevesliler!  Ama ne zaman o eski zaman, ne de kadınlar eski örgütsüz kadınlar. Alevi kadınlar Aleviliğin kendisidir, Aleviliği erkekleştirmekten kurtarmak için bu merkezi ve kadın düşmanı hamleleri de yenecekler. Bu konuda kadınlara inancımız da, desteğimiz de tamdır.

Karma siyaset de, kadın siyaseti de, feminist siyaset de çokludur, çeşitlidir. Farklı grup ve akımların yan yana ortak amaç için mücadele etmesi siyasette başarıdır. Almanya Alevi Federasyonu da Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu da böyledir. Orada da farklı gruplar arasında güç mücadeleleri yaşanmakta. Erkeklerin kendilerine hak gördükleri iktidar, iktidar oyunları sıra kadınlara gelince “kadın kadının düşmanıdır” şiarı ile her defasında kadın mücadelesini zayıflatmak, etkisiz kılmak ve kadınların umudunu yok etmek için bilenmekte. Böylece kontrol altına alınamayan feminist, özgürlükçü, eşitlikçi kadınlar ve örgütler dışlanıp, lanetlenip, hedefe konup ötekileştirilerek erkeklik açısından tehlike bir süreliğine savılırken, kontrol edilebilen / makbul kadınlar erkeklerce tanımlanmış alanda ve koşullarda “kadın mücadelesi” görüntüsü altında erkeklik iktidarı yararına çalıştırılır.

Kadınların karma kurumlar ve erkeklerin iktidarı için çalıştırılması kadın çalışması değildir, kadınların çalıştırılmasıdır. Kadınların başında erkek şiddeti, kadın emeğinin sömürüsü, kadınların cehennemi aile, ailede artarak devam eden ensest, erkeklerin işlediği cinsel suçlar varken… Alevi kadınların evlerde ve Alevi kurumlarındaki emek sömürüsü, eşitsizliği, nicel ve nitel olarak Anaların desteklenmesi gibi devasa sorunları dururken hiçbir Alevi kadın arkadaşımızın bunları görmezden gelecek, Kadınlar Birliği’ni zaafa ve zayıflığa itecek, bireysel çıkarlarını önceleyecek sorumsuzlukta davranabileceğini düşünmüyoruz. Kadınlar birlikte değilse, kadın dayanışması sağlanmamışsa, güçlü bir kadın örgütlenmesine sahip değilsek her daim erkeklerin düdüğü öter, tek tek kadınlar ya da güçsüz kadın kurumları erkeklerin ve erkekliğin hizmetinde çalıştırılır. Oysa Hizmet Hakk içindir. Kadın arkadaşlarımızın Aleviliğin bu temel ilkesini bildiklerini ve kadınların iradesi ile kurdukları yeni yönetim kurulunu en kısa zamanda erkeklerin ve merkezin müdahalesinden kurtararak yeniden toplayacaklarına umudumuz tamdır.

Bizler yaşanan ciddi olumsuzluğun cadı avına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bunun adil, meşru ve doğru olmadığı herkesin malumu. Genel Kurul’da seçilen iki kadının örgüt hukukuna aykırı şekilde kuruldan atılması, hatta bir kadın arkadaşımızın hukuksuzlukla örgütten atılması suçtur. Kurula seçilen her kadın aynı hukuka, aynı meşruluğa, aynı haklara sahiptir. Kadınların oyları ile seçilen kadınlar üzerinde şaibe yaratarak suçlarını örtbas etmeye çalışanları tarih de kadınlar da affetmez. Böyle durumlarda adil ve tarafsız karar verebilmek için ilkelerin ve hukukun doğru işletilip işletilmediğinde ısrarcı olmak gerekir.

Seçimden sonraki süreçte yaşananlar nedeniyle birliğin yönetiminden el çektirilen kadınların koşulsuz şartsız hala üyesi oldukları Almanya Kadın Birliği Yönetim Kurulu görevlerine iade edilmelerini bekliyoruz. Alevi kadınların ısrarcı olacaklarına, seçtikleri arkadaşlarını Ali Cengiz oyunları ile erkekliğe kurban etmeyeceklerine, kadınlar görevlerine iade edilinceye dek vazgeçmeyeceklerine inancımız tamdır.

Alevilikte canların rıza göstermedikleri hiçbir konuda adım atılamaz. Alevi kadınların rızası ile seçilmiş yönetim kurulu Alevilik ilkeleri ve örgütün hukukuna göre geçerli yönetim kuruludur. Ayrıca AAKB’nin bugüne dek elde ettiği tüm kazanımlar aynen uygulanmalıdır.

AAKB Kongresi seçim sonuçları

Tüm bu süreçte görevlerinden alınan, atılmaya çalışılan kadın arkadaşlarımız karalama politikalarına maruz bırakılmış hem örgütsel şiddete uğramış hem de kendilerine mobbing uygulanmıştır. Bölücülükten, feminist olmaya, cemevine üyeliği yok sayılmaya dek çeşitli dezenformasyonlara maruz kalan kadın arkadaşlarımıza yönelik saldırılar, kişisel saygınlıklarının zedelenmeye çalışılması kabul edilemez. Örgütün kendi hukuk kuralları çiğnenerek disipline verilen ve disiplin süreci işletilmeden ve hatta kişinin kendisini savunma hakkı dahi tanınmadan alelacele örgütten atılmaya çalışılması arkadaşımızın değilse de disiplin süreci tezgâhını kuranların dara çekilmesini garantiler.

Usulsüzlüklere, kadınların önünü kesen kararlara, hak gasplarına kime yapıldığına bakmaksızın tavır alıp haklarımızı sahiplenmezsek bugün göz yumduklarımızın yarın bize döneceğini unutmamak kadınların, kadın birimlerinin ve Aleviliğin hayrına olacaktır.

Hepimiz kullandığımız dil, üslup ve tarz konusunda feminist etik ve kadın mücadelesinin dışına taşmamalı, birbirimizin kişiliğine, onuruna, değerlerine saygılı davranmakla yükümlü olduğumuzu unutmadan kızmak /öfkelenmek hakkımızı kullanma becerisiyle davranabilmeliyiz. Öfkemiz birbirimize değil, erkekliğe ve onun kadın düşmanı politikalarına yönelmelidir.

İktidarın, devletin dili ile kadınlara “bölücü” demek, feminist olmayı karalama / düşmanlaştırma gerekçesi yapmak Alevileri cinsiyetçi ve yobaz yapmaktan öteye gitmez. Feminizm eşitlikçi kadıncıl Alevilik inancı ile aynı yelpazededir. Yan yanadır. Birbirlerinden beslenir, birbirini besler. Tıpkı Alevilik gibi feminizm de kadın erkek eşitliğini savunur.

Yaşananlara bakınca görüyoruz ki aşılmayacak sorun yok. Durum şeffaftır. Seçimli olağan genel kurul yapılmış, kadınlar adaylarını belirlemiş, oylarını kullanarak iradelerini beyan etmişler. Biz bu iradenin aynen kabul edilip daha fazla zaman ve maddi kaybın yaşanmasının önüne geçerek yönetim kurulunun yeniden toplanıp görev dağılımı yapılmasını, bir an önce Alevi kadınların sorunlarına dair çalışmalara başlamasını bekliyoruz.

Alevi kadınlar açısından tüm bu yaşananların güvensizlik ve tedirginlik yaratan bir durum olduğunun herkes farkındadır. Mevcut ayrılıkların, bölünmelerin duygusal ve siyasi sonuçlarının olacağı muhakkak. Bunlar acilen önlenmelidir.

Alevi kadınların bu vesile ile “Meydan boş değil, varız” diyerek yan yana duracaklarına inancımız tamdır. Bu birlikteliğin sürdürülen kadın düşmanı politikalara karşı tarihi bir hamle olacağını, bunun da erkekliğe hem dert hem ders olacağını deneyimlerimizden biliyoruz.

Tüm kadınları eşitlikçi Aleviliğin rehberliği, kadın dayanışmasının gücü ile selamlıyoruz.

Hiçbirimiz yalnız değiliz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.

17+ Alevi Kadınlar