fbpx

SYKP Avrupa: Savaş politikalarına karşı 1 Mayıs’ta alanlara

Paylaş

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Avrupa Koordinasyonu yazılı bir açıklama yaparak savaş politikalarına karşı 1 Mayıs’ta alanlara çağırdı.

SYKP Avrupa Koordinasyonu’nun açıklaması şöyle:

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, içinden geçtiğimiz
süreçte işçi sınıfı, kadınlar, LGBTİ+’lar ve ezilen halklar için hayatın birkaç kat daha zorlaştığı günlerde
kutlanıyor. Bir yandan küresel kapitalist kriz, diğer yandan savaş politikaları nedeniyle işçi sınıfının
çalışma ve yaşam koşulları giderek daha da ağırlaşıyor.


Kapitalizm ortaya çıkışından bugüne, daha fazla kar elde etmek uğruna açgözlülükle işçi
sınıfını sömürmesinin yanı sıra yerküremizi talan etti ve dünyamızı bütün canlılar için yaşanmaz bir
hale getirdi. Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte artık pandemiler günlük hayatımızın birer parçası
haline geldi. Pandemi ile birlikte ise işçilerin güvencesiz, yarı zamanlı, esnek-sözleşmeli, kiralık işçi
olarak çalıştırıldığı koşullar yaygınlaştı. Covid-19 pandemisi başta olmak üzere tüm Dünya’da
felaketler üretmeye devam eden mevcut sistem her fırsatta bu felaketlerin ağır bedellerini ilk olarak
yine işçi sınıfına ödetmekte ve kitleleri her geçen gün daha da yoksullaştırmaktadır. Kaldı ki ekonomik
kriz süreçleri ve pandemi koşullarında ilk olarak işten çıkarılan yine kadınlar olmuştur. Yoksulluğun
ağır koşullarında eve kapatılan kadınlar ekonomik şiddetin yanında fiziksel şiddetin bütün boyutlarını
yaşamıştır.


Rekor seviyelerde açıklanan enflasyon oranları karşısında hükümetlerin açıkladıkları destek
paketleri ve zamlar ise öncelikli olarak sermayedarları kurtarmaya yönelik olup halkın alım gücünün
düşmesini engelleyememiştir.


ABD, NATO ve AB aracılığı ile girişilen, Doğu Avrupa ve Kafkasya başta olmak üzere bölgeyi
kontrol altına alma ve hegemonya kurma çabası bir kuşatmaya dönüşmüş ve gerilim Rusya ile
Ukrayna arasındaki bir sıcak savaşa değin varmıştır. Ukrayna’nın işgali ile birlikte ise Avrupa’da aşırı
sağın ve şovenizmin yükselişinin önü açılmıştır. Türkiye iktidarı da Kürtlere yönelik başlattığı sınır ötesi
operasyon ile Dünya’da çalan savaş çanlarına eşlik etmektedir. Her coğrafyada savaşın kaybedeni ise
başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ezilen halklar ve işçi sınıfı oluyor. Savaşın, yoksulluğun, baskıcı
ve faşizan politikaların karşısında çaresizleşen savaş mağdurları ülkelerini terkederek göç etmek
zorunda kalıyor. Göçmenler, mülteciler ise ucuz iş gücü haline getiriliyor ve her türlü ayrımcı, ırkçı
saldırılara maruz kalıyor.


Geçtiğimiz günlerde karar duruşması gerçekleştirilen Gezi davasında verilen ağır hapis
cezaları ve tutuklamalar Türkiye yargı tarihine kara bir leke olarak çalınmıştır. Yıllardır ülkenin
kaynaklarını sermayedarlara akıtıp toprakları, suları, ormanları zehirleyen AKP/MHP faşist bloğu her
türlü muhalif sesi kısmak istiyor. İktidar, Kobane kumpas davası ile hem Kürt halkının hem de
demokrasi güçlerinin faşizmin kurumsallaşmasına karşı sergiledikleri kararlı muhalafetin partisi olan
HDP’yi zayıflatarak baskın seçime gitmek istiyor.


Bu gelişmeler karşısında SYKP Avrupa olarak;


1Mayıs’ta Dünya’nın dört bir yanında iş yerlerimizde, sokaklarda, alanlarda başka bir dünya
yaratmak içinbir arada olacağız. Diktatörlük heveslilerine ve güç sarhoşlarına karşı tüm ezilenlerin,
özgürlük ve demokrasi isteyen güçlerin bir araya gelmesi için 1 Mayıs alanları ve mücadele bizi
bekliyor. Barış ve demokrasi talebimizi haykırmak için, kölelik koşullarına reva görülen emekçilerin
hakları için, tüm baskılara rağmen meydanlarda seslerimizi yükselteceğiz.
Yaşasın 1 Mayıs! Bijî Yek Gulan!Yaşasın Devrim ve So
syalizm!