fbpx

Antibiyotiğe dirençli bakteriler milyonlarca ölüme neden oldu

Paylaş

Araştırmaya göre, antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar 2019’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı

Bu, sıtma veya AIDS ile bağlantılı yıllık ölüm sayısından daha yüksek.

Son yıllarda antibiyotiklerin önemsiz enfeksiyonlar için aşırı kullanımı, bunları ciddi enfeksiyonlara karşı daha az etkili hale getiriyor.

İnsanlar, daha önce tedavi edilebilen yaygın enfeksiyonlardan ölüyor çünkü bu hastalıklara neden olan bakteriler tedaviye dirençli hale geliyor.

Araştırmaya göre çocuklar ve yoksul ülkeler antimikrobiyal dirence (AMR) bağlı ölümlerde en kırılgan gruplar.

Washington Üniversitesi liderliğinde uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen ve saygın tıp dergisi The Lancet’ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 1,2 milyon ölüme ek olarak, AMR’nin dolaylı etkisiyle ölen insanların sayısı yaklaşık 5 milyon.

Kıyas için, aynı yıl AIDS’in 860 bin ve sıtmanın 640 bin ölüme neden olduğu düşünülüyor.

204 ülkeye ait hastaneler, önceki bilimsel çalışmalar ve diğer veri kaynaklarından alınan hasta kayıtlarını kullanan araştırmaya göre, AMR kaynaklı ölümlerin çoğuna, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsise yol açabilen kan dolaşımı enfeksiyonları neden oldu.

MRSA (Metisiline dirençli Staphylococcus aureus bakterisi) özellikle ölümcülken, E. coli ve diğer birkaç bakteri türünün yüksek düzeyde ilaç direnciyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Araştırma, küçük çocukların en yüksek risk grubu olduğunu söylüyor. Buna göre AMR’ye bağlı her 5 ölümden 1’i 5 yaş altı çocukları etkiliyor.

Bununla birlikte yoksul ülkeler en kırılgan grup. AMR’ye bağlı ölümlerin oranlarının şu şekilde olduğu tahmin ediliyor:

Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nden Prof. Dr. Chris Murray, yeni verilerin antimikrobiyal direncin dünya çapında gerçek ölçeğini ortaya çıkardığını ve bunun acil eylem için açık bir işaret olduğunu söyledi.

Diğer uzmanlar ise farklı ülke ve bölgelerdeki direnç seviyelerinin daha iyi izlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Washington’daki Hastalık Dinamiği, Ekonomi ve Politika Merkezi’nden Dr. Ramanan Laxminarayan, AMR’ye yönelik küresel harcamaların diğer hastalıklarla aynı seviyelere yükselmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

”Harcamaların öncelikle enfeksiyonların önlenmesine, mevcut antibiyotiklerin doğru ve akılcı kullanılmasına ve yeni antibiyotiklerin pazara sunulmasına yönlendirilmesi gerekiyor.”

Dr Laxminarayan, dünya nüfusunun çoğunun uygun fiyatlı, etkili antibiyotiklere erişim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun her yerde politika ve sağlık otoriteleri tarafından ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Raporda antimikrobiyal direncin herkesin sağlığını tehdit ettiği belirtiliyor.

İngiltere’de sağlık yetkilileri yakın zamanda, antibiyotikler sorumlu bir şekilde reçete edilmediği takdirde Covid-19 sonrasında ortaya çıkabilecek “gizli bir salgın” olduğunu söylemişti.

Kaynak : BBC