fbpx

Demirören DHA’nın borcunu ödeyemiyor: Öz sermaye yitirildi

Paylaş

Demirören Grubu’na Doğan Medya Grubu’nu satın alabilmesi için Ziraat Bankası’ndan verilen kredinin geri dönüşünün sağlanamadığı itirafı Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda milyonlarca dolar kredi verilen şirketin 6,5 milyar TL negatif özsermaye ile çalıştığı belirtilerek, “Grup firmaları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu zararlar sonucu öz kaynakların tamamı yitirildiği gibi, yabancı kaynaklara sirayet eden zararlar çok daha yüksek boyutlardadır” denildi.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya Grubu’nu satın alması için Demirörenler’e verilen milyon dolarlık kredinin geri dönüşünde yaşanan kriz denetimler sonucu hazırlanan Sayıştay raporunda yer aldı.

“Müşteri sırrı” denilerek yanıtsız bırakılan kredinin akıbetine ilişkin raporda önemli tespitler yer aldı. “Yakın izleme” hesaplarında izlenen şirketin kredileri geri ödemesinde aksamalar olduğu ifade edilen rapora süreç şöyle yaşandı:

850 Milyon kredi

5 Nisan 2018 tarihinde şirkete 700 milyon ABD Doları şirket satın alma proje kredisi ve 100 milyon ABD Doları işletme kredisi olmak üzere toplam 800 milyon ABD Doları limit tahsis edildi. Tahsis edilen 700 milyon ABD Doları tutarındaki yatırım kredisi 6 Nisan 2018’de yüzde 6,5 faiz oranı ile 2 yıl anapara ödemesiz, anapara ödemesiz dönemde faiz ödemeli toplam 10 yıl vadeli olarak gerçek ve tüzel kişi ortakların garantörlüğü ve proje teminatları karşılığında kullandırıldı.

Sürdürülemez finansman yükü

Raporda, kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan risk ortaya konulduğu gibi, sürdürülemez bir finansman yükünün olduğu tespiti yapıldığı da belirtildi.

Ayrıca aynı raporda, şirketin 2020 yıl sonu ititbarıyla 6,5 milyar TL negatif özsermaye ile çalıştığı belirtilerek, “Grup firmaları birlikte değerlendirildiğinde sözkonusu zararlar sonucu öz kaynakların tamamı yitirildiği gibi, yabancı kaynaklara sirayet eden zararlar çok daha yüksek boyutlardadır” denildi.

Haziran 2021 itibarıyla şirketin bankada 827,7 milyon ABD Doları ve 930,6 milyon TL anapara, faiz ve komisyon riski bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

Kredilerin teminatında gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri yanında, yaklaşık 864 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkuller üzerinde 1. dereceden ipotek, 2,5 milyar TL’lik marka rehni ve 50,8 milyon TL değerinde makine ve ekipman rehni vardır. Teminatların toplam değeri 3,4 milyar TL olup, 391,9 milyon ABD Doları karşılığı olup risk teminat dengesi yüzde 50’den düşük seviyededir.

Firmanın güncel memzuç riski iki bankada olmak üzere toplam 10,8 milyar TL olup, bankanın payı yüzde 71 seviyesindedir. Söz konusu kredileri 2019 yılında 1,8 milyar TL tutarındaki varlık borç takası ile birlikte yeniden yapılandırılmasına rağmen, Firmanın içinde bulunduğu sürdürülemez finansman yükü nedeniyle geri ödemelerinde aksama yaşanmaktadır.”

Grubun 9 Eylül 2020’de yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu bildirilerek, “DEnetim tarihi itibarıyla banka riski 7,7 milyar TL’ye ulaşan ve Bankanın 2020 yılı toplam yakın izlemedeki kredilerinin yüzde 19’unu oluşturan Firma kredisi, bir danışmanlık firması tarafından hazırlanan fizibilite raporu doğrultusunda, değerlendirilme sürecinde olup yakın izleme hesaplarında tutulmaktadır” denildi.