fbpx

Almanya’da açık iş ilanı sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin

Paylaş

Alman ekonomisinde kalifiye işgücü açığı büyüyen bir sorun. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (DIHK) yeni anketine göre şirketlerin yarıdan fazlası açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluk yaşıyor.

Raporun hazırlanmasında 23 bin şirketin verdiği yanıtlara başvuruldu. Şirketlerin yüzde 51’i açık pozisyonlara uygun işgücü bulamadıklarını söyledi. DIHK Başkan Yardımcısı Achim Dercks pandeminin yarattığı krize, birçok işletmede ekonomik zorlukların henüz aşılmamamış olmasına ve konjonktürdeki zayıflığa rağmen işgücü açığı yaşandığına dikkat çekti.

DIHK’nin 2020 sonbaharında yaptığı araştırmada şirketlerin yüzde 32’si kalifiye işgücü bulmakta zorlandığınıifade etmişti. 2019 yılının sonbaharında ise işletmelerin yüzde 47’si yeni çalışan kazanmakta zorlandıklarını açıklamıştı.

“İşletmelerde kalifiye işgücü açığı geri geldi. Hem de daha hızlı ve birçoklarının beklediğinin aksine daha büyük olarak” diyen Dercks gelecek yıllarda şirketler açısından bu zorluğun üstesinden gelmenin daha yorucu bir iş olacağını söyledi.

En büyük açık inşaatta
Nitelikli eleman konusunda en büyük açık, DIHK raporuna göre şirketlerin yaklaşık yüzde 66’sının açık pozisyonları dolduramamaktan şikayetçi olduğu inşaat sektöründe. Sorunun 2020’den bu yana en çok büyüme kaydettiği sektör ise sanayi. Sanayi işletmelerinin yüzde 29’u 2020 yılının sonbaharında işgücü eksikliğinden şikayetçi olurken bu oran bu yıl yüzde 53’e yükseldi.

Şirketlerin yüzde 85’i kalifiye işgücü açığının artmasının olumsuz sonuçlar yaratacağı görüşünü taşıyor. İşletmelerin yüzde 61’i iş yükünün kapasitenin üstüne çıkmasından, yüzde 58 ise arzın talebe cevap verememesi nedeniyle işgücü maliyetinin artmasından endişe ediyor. Şirketlerin yüzde 43’ü ise gerekli personelin bulunmaması nedeniyle siparişleri reddetme ya da arzı düşürme endişesi yaşıyor.

Dercks bazı branşlardaki personel eksikliğinin başka branşları da etkileyebildiğine dikkat çekiyor. Örneğin tır şoförlerindeki eksiklik sanayi üretiminin de yavaşlamasına neden olabiliyor.

“90 milyar euroluk değerin yaratılmasını frenliyor”
DIHK verilerine göre Almanya’da açık pozisyon sayısı 1 milyon 700 bin ile 1 milyon 800 bin arasında değişiyor. “Bu da yaklaşık 90 milyar euroluk, yani Almanya’nın gayrisafi milli hasılasının yaklaşık yüzde 2,5’i büyüklüğünde bir değerin yaratılmasını frenliyor” diyen Dercks “İşgücü açığı devasa bir büyüme freni olduğunu bu şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Dercks, meslek eğitiminin güçlendirilmesi, meslek okullarındaki teknik donanım, iş ve öğrenme koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. DIHK’ye göre ayrıca işletmeler açısından iş ile aile arasındaki uyumun daha iyi hale getirilmesi ve kalifiye işgücü göçünün kolaylaştırılması atılması gereken adımlar arasında.

Kaynak: DW Türkçe