fbpx

ADAM-DER: ‘Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası’ sempozyumuna çağrı

Paylaş

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” adlı 16-17 Ekim 2021 tarihinde yapacağı sempozyuma basın bildiri yayımlayarak çağrı yaptı.

Bu yılki sempozyumun başlığı Militarizm ve Devlet. 17 ayrı tebliğin sunulacağı dört ayrı oturumda, her tebliğin ardından yapılacak tartışmalı bölümlere, daha önce https://adamder.org.tr/on-kayit adresinden form doldurarak kaydını yaptırmış olanlar katılabilecekler.


Adam-Der tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi


“Aileden kışlaya, okuldan işyerlerine varıncaya dek her yerde yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemi, ona ait dilin özelliklerini ve değişik simgeleri görünür kılmak; militarizm konusunda yapılmakta olan akademik çalışmaların kamuoyuna iletilmesinde aracı olabilmek ve böylelikle militarizme karşı demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak,” olarak belirtiliyor.


“Sempozyum, aynı zamanda toplumumuzu ve tüm dünyayı saran, kamplaşma, ayrışma ve bu ortamda yaygınlaşan şiddete, gündelik yaşamımızda kadınlardan, çocuklara, çalışanlara ve tüm yurttaşlara yönelmiş, fiziki, sözlü ya da her türlüsüyle hissedilen şiddete karşı bir isyanın da ifadesidir.”, deniliyor.


12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde siyasi görüşleri nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilmiş askerlerin, gasp edilmiş özlük haklarının kazanılması amacıyla kurduğu ADAM-DER’in kuruluş amaçlarından bir diğeri de “Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek”.


Her biri, darbelerin yol açtığı baskı ve zulmün tanığı ve dahası doğrudan muhatabı olmuş olan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin üyeleri, aynı zamanda militarizmin en temel kurumu orduyu yakından tanıyan, genç yaşlardan itibaren militarizmin ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğrenimden geçerek komuta kademesinde yer alması için hazırlanan ve alan kişiler.
Bu anlamıyla bu faaliyet, militarizmin içinden, militarizme dönük bir eleştiriyi ve sempozyumun adından da anlaşılacağı gibi; bir özlemi, bir ütopyayı işaret ediyor. Adam-Der bu yılın başında da militarizme karşı bir karikatür yarışması düzenlemiş, yarışmada birinciliği Mehmet Atamer kazanmıştı. Atamer’in bu karikatürü sempozyumun da simgesi oldu.


16-17 Ekim tarihlerinde Zoom üzerinden çevrimiçi olarak iki gün ve dört oturum şeklinde yapılacak sempozyum aynı zamanda derneğin youtube adresinden canlı olarak da izlenebilecek: https://www.youtube.com/channel/UC-CxbsVwRzJwmKFq0YxpDUg

Gaste Avrupa