fbpx

2023’le beraber değişecek olan yasalar

Paylaş

İsviçre’de 1 Ocak 2023’ten itibaren yeni yasal düzenlemeler ve yönetmelikler yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere dair detaylar şöyle;

Emeklilik maaşı

Tam prim süresi olanların AHV ve IV aylıkları 2023’te otuz ile altmış frank arasında artacak. Beklenen %3’lük enflasyon ve %2’lik ücret artışı göz önüne alındığında, birinci sütun emekli maaşları %2,5 oranında artacak.

Böylece tam AHV asgari emekli maaşı ayda 1225 franga  yükselecek. Maksimum emekli maaşı ise ayda 2 bin 450 frank olacak.

Evli çiftler için tavan 3 bin 585’ten 3 bin 675 franga yükseltilecek.

Ordu

Ordu mensuplarının artık bir elektronik hizmet günlüğü ve daha fazla maaşı olacak. Misafir işletmelerinde geceleme masrafları da artırılacak.

Ordu, atıcılık, güreş festivalleri gibi ulusal veya uluslararası öneme sahip etkinlikler ile sportif etkinlikleri, tatbikat veya eğitim amaçlarına hizmet etmeseler bile “istisnai olarak“ destekleyebilecek.

Sığınma

Hükümet, işe veya eğitime devam edip etmediklerine bakılmaksızın, tüm 18 ile 25 yaşındaki mülteciler ve geçici olarak kabul edilen kişiler için kantonlara ödemeler yapıyor.

Hükümet benzer ödemeleri S oturum hakkı verilen korunmaya muhtaç kişiler için de yapacak. Amaç, entegrasyonu desteklemek.

Koronavirüs

Korona testi yaptırcak olanlar, bu bedeli kendilerinin ödemeleri gerekecek. Sağlık sigortası bu test masraflarını, yalnızca doktor onaylı tıbbi tedavi durumunda ödeyecek.

 Enerji verimliliği

İsviçre’deki otomobiller artık enerji verimliliği kategorilerinde farklı şekilde sınıflandırılacak. Yönetmelikte yapılan değişiklik, tip onayının aşamalı olarak kaldırılmasını içeriyor. Bu sayede CO2 emisyon düzenlemelerine daha iyi uyum sağlanmış oldu.

Miras hukuku

Vasiyetçiler, mülklerinin eskisinden daha büyük bir bölümünü özgürce elden çıkarabilecekler. Güncel olarak, yasal mirasın dörtte üçü çocuklara gidiyor. 2023’ten itibaren bu oran sadece yarısı olacak.

Modernizasyonla birlikte, ebeveynler için zorunlu pay tamamen ortadan kalktı. Öte yandan, eşin veya kayıtlı partnerin payı değişmeden kalır.

Ek yardımlar

Yaşlı işsizler için ek yardımlar ile köprü yardımları %2,5 oranında artırılacak. Bekar kişilerin genel yaşam ihtiyaçlarını karşılama miktarı yılda 20 bin 100 franga çıkacak. Bu, ayda yaklaşık kırk franklık bir artışa tekabül ediyor.

Çiftler için yıllık miktar, ayda yaklaşık 60 frank artış ile 30 bin 150 franga çıkarılacak. Ayrıca, ek yardımlarda dikkate alınan azami kira tutarları da %7,1 oranında artırılacak. Artışlarda, enerji fiyatlarındaki artışlar da göz önünde bulundurulacak.

Çocuk bakım maliyetleri

Ebeveynler artık harici çocuk bakımı maliyetleri için doğrudan federal vergiden çocuk başına 25 bin franga kadar kesinti yapabilecekler. Önceden, maksimum kesinti çocuk başına yıllık 10 bin 100 franktı. Değişiklik Federal Hükümet’e, yıllık yaklaşık on milyon franga mal olacak.

Kesintinin talep edilebilmesi için çocuğun 14 yaşından küçük olması ve mükellefle birlikte yaşıyor olması gerekiyor. Çocuk bakım masrafları, anne veya babanın işi veya eğitimi ile doğrudan ilgili de olmak zorunda.

Otomatik Bilgi Alışverişi Anlaşması

İsviçre, on iki ülke ve bölge ile finansal hesaplar hakkında otomatik bilgi alışverişini (AEOI) başlatacak. Ekvador, Gürcistan, Jamaika, Ürdün, Kenya, Fas, Moldova, Karadağ, Yeni Kaledonya, Tayland, Uganda ve Ukrayna ile ilk veri alışverişinin 2024 yılında yapılması planlanıyor. Otomatik Bilgi Alışverişi ile amaç, yasa dışı mali akışlarla mücadele etmek.

Kara para aklama

Kara para aklamayla mücadelede yeni kurallar geçerli olacak. Finansal aracıların mülkiyete, müşteri verilerinin güncelliğine ve şüpheli para hareketlerine daha yakından bakmaları gerekecek.

Sağlık

Sağlık hizmetleri maliyetlerindeki artışı durdurmak için yeni önlemler alınıyor. Bu yenlik maliyetleri azaltırken, hizmet kalitesini iyileştirip dijitalleşmeyi ilerleten yenilikçi projelerin yürütülmesini mümkün kılacak.

Buna ek olarak, hastaneler, doktorlar ve sigorta şirketleri, ayakta tedavi tarifelerinin belirlenmesi ve onaylanması için bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, Federal Hükümet‘e ve kantonlara ücretsiz olarak veri sağlamakla yükümlü olacaklar.

Sağlık sigortası

Zorunlu sağlık sigortası primleri 2023’te tüm kantonlarda, tüm yaş grupları için önemli ölçüde artacak. Ortalama aylık prim, bir önceki yıla göre %6,6’lık bir artışa karşılık gelen 335 frank olacak.

Yetişkinler için ortalama prim (397 frank) %6,6, genç yetişkinler için (280 frank) ise %6,3 artacak.  Çocuk primleri %5,5 artarak 105 frank olacak.

KDV

Kâr amacı gütmeyen spor ve kültür kulüpleri ile cirosu 250 bin  franktan az olan kuruluşlar artık KDV ödemek zorunda kalmayacaklar.

Güncel olarak ciro limiti 150 bin frank. Vergi dairelerinde kayıtlarını silmeleri halinde, yaklaşık 180 kuruluşun yeni düzenlemeden faydalanması gerekiyor.

Bitki koruma

Yüksek potansiyel risk taşıyan bitki koruma ürünleri artık kullanılamayacak. Özel kullanım için üretilen bitki koruma ürünleri, ürünlerin belirli sağlık tehlikeleri oluşturması, suda yaşayan organizmalar için zehirli olması veya arılar için risk oluşturması halinde yasaklanabilecek.

Evlat edinme

Dört yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen kişiler, artık iki haftalık ücretli izin hakkına sahip olabilecekler. İsviçre’nin birçok kantonunda evlat edinme izni bulunuyor. Ancak, evlat edinme durumunda yardımlardan yararlanma hakları yoktu.

Spor

Sporda etik ilkeler artık yasal olarak bağlayıcı bir temele dayanacak. Amaç, özellikle genç sporcuları daha da iyi korumak. Bu kapsamda Federal Hükümet, ilkelere uyulmaması durumunda mali kesintiler uygulayabilecek.

Terörizm

Özel şahısların bomba yapmak için kullanılabilecek kimyasallara erişimi daha da zor olacak.

Maddeler Yasası ve ilgili yeni yönetmeliğe göre, yüksek konsantrasyonlarda kimyasallar satın alma için Federal Polis Dairesi’nden (Fedpol) izin alınması gerekiyor.

İstisnai durumlarda, mağazaların bu ürünlerden bazılarını küçük miktarlarda satmasına izin verilebilecek.

Bisiklet yolları

Yeni Bisiklet Yasası’na göre, kanton yetkilileri bisiklet yolları ağının arttırılmasını sağlamalıdır.

Buna göre bisiklet yollarının doğrudan güzergâhları olmalı. Olabildiğince güvenli olması gereken bu yolların daha da geliştirilebilir standartlara sahip olması gerekiyor.

Kantonların, belirtilen düzenlemeleri 20 yıl içinde hayata geçirmeleri gerekiyor.

Hava yolları

Yolcular, geciken veya kaybolan bagajlar için daha yüksek tazminat talep edebilecekler. Yaklaşık 1640 frank olan bu meblağ daha önce 1520 franktı.

Karayolu trafiğindeki yenilikler

2023 yılında karayolu trafiğinde çeşitli yenilikler devreye girecek. Yeni yılda devreye girecek olan yenilikler şöyle;

1 Ocak 2023’ten itibaren devreye girecek olan yenilikler

Egzoz gazı ölçümü

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren araçların resmi muayeneleri (MFK) için, kalıbrasyona tabi yeni cihazlarla daha hassas ölçümler yapılacak.

1 Nisan 2023’ten itibaren devreye girecek olan yenilikler

Yeni formatta ehliyet

2023 Nisan ayının ortalarında, kredi kartı formatında yeni bir ehliyet türü geliyor. Bu ehliyet türünün, şu an kullanınlardan daha güvenli ve daha modern bir tasarıma sahip olduğu ifade ediliyor.

Karayolu Trafik Ofisleri Birliği yeni sürücü belgesinin tasarımını 2023’ün başlarında sunacak.

Günümüzde kullanılan sürücü belgeleri geçerliliğini koruyacak. Dileyenler, ikamet ettikleri kantondaki trafik dairesinden, ücret karşılığında ehliyetlerini değiştirebilirler.

 El konulan ehliyetler için daha hızlı prosedür

Ehliyet prosedürü süresini kısaltmak amacıyla, Karayolu Trafik Kontrol Yönetmeliği ile Trafik Ruhsat Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler olacak. Buna göre, öğrenci ehliyeti veya sürücü belgesi kabul edildikten sonra, polisin ehliyeti üç iş günü içinde kantonal makamlara göndermesi gerekiyor.

Küçük suçlar nedeniyle sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin istisnalar

Resmi makamlar ehliyet iptali sırasında, kişilerin işlerini kaybetme riskini en aza indirmek için, kişilere sürüş izni verebilecekler. Ancak bu durum küçük ihlaler durumunda gerçerli olacak. Orta derecede veya ağır ihlallerde bu izinler mümkün olmayacak. Sürücü belgesi süresiz olarak iptal edilen kişilere de izin verilmeyecek.

Kaynak:HaberPodium