fbpx

SYKP: Sudan askeri darbesine karşı direnişin büyütülmesi için enternasyonalist dayanışmaya!

Paylaş

SYKP MYK, yazılı bir açıklamayla ‘darbeye karşı Sudan halkıyla enternasyonalist dayanışma’ çağrısı yaptı. Açıklamada, “Taliban rejimini tanıyan Saray, diktatör ve savaş suçlusu el-Beşir kalıntılarının darbe rejimini de tanıyacak olursa, ülke içinde olduğu gibi bölgede de halkların ve demokrasinin karşısında yer aldığını bir kere daha göstermiş olacak” ifadeleri yer aldı.

SYKP MYK’nın yaptığı açıklımda şunlar kaydedildi: 

“Sudan silahlı kuvvetleri 25 Ekim günü tüm yetkileri ordunun elinde toplamak amacıyla bir darbe yaptı. Darbe tüm bölge halkları için umut ve esin kaynağı olan Sudan Devrimi’ni hedef alıyor ve Siyonist İsrail rejiminin de desteğiyle Sudan’a yeniden diktatörlüğü, gerici bölgesel ittifakları ve emperyalizmi egemen kılmayı amaçlıyor.

Sudan devrimini gerçekleştiren Özgürlük ve Değişim Güçleri ve Sudan Komünist Partisi Sudan halkını askeri darbeye karşı sonuna kadar mücadele etmek üzere sokaklara çağırıyor. SYKP olarak bu çağrının yanında, direnişin büyütülmesi için enternasyonalist görevlerimizin bilincindeyiz.

Afgan halklarının, kadınlarının çağrılarına kulak tıkayarak Taliban rejimini tanıyan Saray, son gününe kadar açıkça yanında yer aldığı diktatör ve savaş suçlusu el-Beşir kalıntılarının darbe rejimini de tanıyacak olursa, ülke içinde olduğu gibi bölgede de halkların ve demokrasinin karşısında yer aldığını bir kere daha göstermiş olacak, bu karar halklarımızın özlemlerini ve iradesini temsil etmeyecektir.

Diktatörlüklerin arkasında kenetlenen emperyalizmin, Siyonizmin, yerel gericiliğin karşısında halkların özgürlük ve demokrasi için direnişinin bir parçası olan halklarımızı ve emek örgütlerini devrimin yaratıcılık ve çoğulculuğuyla sürdürülen direnişin çağrılarına kulak vermeye, darbe rejimiyle işbirliğine karşı engelleyici eylemleri de içeren etkin dayanışmaya çağırıyoruz.”