fbpx

İsviçre Referandum sonuçları: Herkes için evlilik“ kabul edildi & Sermayeyi adil bir şekilde vergilendirin ret edildi

Paylaş

Bugün İsviçre genelinde yapılan Referandum sonuçları belli oldu.

İsviçre vatandaşları bugün federal düzeyde iki konu hakkında oylamalar yaptı. “Ücretleri azaltın, sermayeyi adil bir şekilde vergilendirin” (Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern) ve İsviçre Medeni Kanunu‘nda değişiklik -Herkes için evlilik (Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Ehe für alle) isimli oylamaların sonuçları şöyle oldu; 

“Ücretleri azaltın, sermayeyi adil bir şekilde vergilendirin- %99 inisiyatifi” (Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern – 99% İnitiative)

İsviçre vatandaşları bu oylama ile ilgili olarak %64,9 oranında “Hayır“ oyu kullandı ve Juso tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde gündeme getirilen bu inisiyatifi reddeti.

Bu inisiyatif, sermaye gelirinin emek gelirinin 1,5 katı kadar vergilendirilmesini talep ediyordu. Juso, SP ve İsviçre Sendikalar Konfederasyonu (SGB), düzenlemenin halk tarafından kabul edilmesi durumunda ülkeye milyarlarca franklık gelir sağlayacağını dillendiriyorlardı.

Girişim komitesine göre, İsviçre’deki en zengin 300 kişi, servetlerini son yedi yılda ikiye katlayarak, 352 milyar franktan 707 milyar franka çıkardılar. Bu zengin kesim, ülkedeki toplam varlıkların %42’sinden fazlasına sahipken, servetleri kira gelirlerinden veya faizlerden kaynaklı olarak sürekli artıyor. Söymelerinde, İsviçre’deki sosyal eşitsizliğin muazzam seviyelere ulaştığını ve ortaya çirkin bir adaletsizlik çıktığını ifade eden girişim, zenginlerden elde edilecek milyarlarca franklık kârın çalışanlara verilmesini istiyordu.

Federal Hükümet ile Federal Meclis bu inisiyatifin reddedilmesi yönünde görüş bildirmişler, ve oylamada “Hayır“ oyu kullanılmasını tavsiye etmişlerdi.

Federal Hükümet ile Federal Meclis, bu girişimin İsviçre’nin tasarruf teşviklerini zayıflatacağını, daha sonra da istihdam ve servet üzerinde zararlı etkiler ortaya çıkacağını belirtiyorlardı.

Uluslararası bir karşılaştırmalara göre, İsviçre’deki gelir dağılımı diğer ülkelere göre daha eşitken, sermaye ise oldukça yüksek oranlarda vergilendiriliyor.

İsviçre Medeni Kanunu’nda değişiklik – Herkes için evlilik (Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Ehe für alle)

Halk bu oylama için %64,1 oranında “Evet“ oyu kullandı.

İsviçre’deki hemcinsler evlenemedikleri ve bu nedenle önemli haklardan mahrum bırakıldıkları için yasal olarak eşitlikten mahrumlardı.

Sol partilerin, insan hakları kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin de “Evet“ yönünde görüş bildirdiği “Herkes için evlilik” ilkesine göre; İsviçre’deki tüm cinsiyetlerden çiftler, heteroseksüel çiftlerle tamamen aynı hak ve yükümlülüklere sahip olabilecekler.

Federal Anayasa’nın evlilik ve aile hakkını güvence altına almasına ve yaşam tarzına dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamasına rağmen, eşcinsel çiftler ve çocukları yasalarca daha az korunuyordu. “Herkes için evlilik” oylamasında çıkan sonuç sonrasında, var olan temel ayrımcılık ortadan kaldırılacak ve ve tüm çiftlere eşit davranılacak.

Federal Hükümet ve Federal Meclis bu oylama ile ilgili olarak “Evet“ yönünde görüş bildiriyorlardı.

Halk oylaması nasıl gündeme geldi?

Federal Meclis 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirdiği bir oturumunda, eşcinsel çiftlere evlilik hakkı tanıyan düzenlemeyi 52’ye karşı 132 oyla kabul etmişti.

Meclis komisyonlarının 2015 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları bu düzenleme, 18 Aralık 2020 tarihinde Federal Meclis’te yasalaşırken, yeni yasa ile, gelecekte yapılacak olan eşcinsel evliliklerin önü açılmıştı. “Herkes için evlilik” yasasındaki bu değişiklik, İsviçre’de eşcinsel ve biseksüel çiftler ile heteroseksüel çiftler arasındaki eşitliğe yönelik önemli ve geç kalınmış bir adım olarak değerlendirilmişti. Ancak başını İsviçre Halk Partisi SVP’nin çektiği sağ ve muhafazakâr çevreler bu yasadan rahatsız olurlarken, çoğunluğu SVP’den oluşan bir komite, İsviçre Medeni Kanunu’nda (Herkes için evlilik) yapılan değişikliğe karşı referandumu gündeme getirmek için bir imza kampanyası başlatmıştı. Toplanan 69 bin 392 imza 12 Nisan 2021 tarihinde federal yetkililere sunulmuş, bu imzaların 61 bin 027’sinin geçerli olduğunun anlaşılması ile de halk oylaması gündeme gelmişti.

Kaynak: Haber Podium