fbpx

Avusturya’da kadın çıraklar depresyonda

Paylaş

ÖGB’nin meslek eğitimi alan genç üyeleri arasında yaptırdığı bir araştırma, katılımcıların yarısının depresyon ve yeme bozukluklarından muzdarip olduğunu gösterdi. Kadın ve göçmenler bu konuda başı çekiyor. Birlik, meslek okullarında psikolojik danışmanlık hizmetinin genişletilmesini istedi.

Avusturya Sendikalar Birliğinin (ÖGB) Gençlikten Sorumlu Başkan yardımcısı Josef Rehberger, Kovid-19 döneminde çırakların ruh sağlığına ilişkin yapılan anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirdikten sonra  “Gençlerin psikolojik durumu endişe verici” dedi.

Viyana’daki MedUni ve Krems- Donau Üneversitesi 1.442 sendika üyesi genç çırakla 2021 Mart sonu ile Mayıs ortası arasında anket yöntemini kullanarak bir araştırma yaptı.

Çalışmada çıraklara Covid döneminde karşılaştıkları zorluklar soruldu. Ankete katılan çırakların yüzde 23.5’i işletme ve el sanatları sektörlerinde, yüzde 19.3’ü  sanayide  ve  yüzde 15.5 ticaret sektöründe çalışıyordu.  Bankalar ve restoran çalışanları yüzde 5’lik bir paya sahipti. Bakım hizmetleri sektöründen gelenlerin oranı ise yüzde 3 civarındaydı.

Daha sonra “Mesleki eğitim olarak çıraklık, iş dünyasına giden önemli bir yoldur. Bu grubun ruh sağlığının o nedenle özel dikkat gerektirdiğini söyleyen.” ÖGB Yöneticisi Rehberger, güvencesiz çalışmanın psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açtığını altını belirterek “Bu nedenle meslek okullarında psikososyal desteğin genişletilmesini, özellikle gençler ve çıraklar için yeterli psikoterapik yardım kapasitesi talep ediyoruz.” dedi.

Ankete katılanların yüzde 48,3’ünde depresyon belirtileri, yüzde 35,4’ünde kaygı bozukluğu, yüzde 50,6’sı yeme bozuklukları ve yüzde 27’sinde uyku bozuklukları görüldü.  Cinsiyet ve göç geçmişine göre de araştırma sonuçları farklılaşıyor.

Online üzerinden yapılan anket, ruh sağlığı hakkında çeşitli sorular içeriyordu. Sorgulanan semptomlar analiz edildi ve ruh sağlığı için uygun göstergelere taşındı. Bunlar depresyon, uyku bozuklukları,  kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları şeklinde dört başlık altında toplandı.

Sağlık bakanı daha fazla fon ayırsın

Çalışma sonuçları, kadın ve göçmenlik geçmişine sahip çırakların psikolojik olarak daha stresli olduğunu gösterdi. Kadınlarda depresyon yüzde 59,3 iken erkeklerde bu oran 34.2, göçmen kökenlilerde yüzde ise yüzde 50.7 idi. Kaygı bozuklukları kadınlarda yüzde 44.5, erkeklerde yüzde 23.5, göçmen kökenlilerde ise 38.1 civarındaydı. Aynı şekilde yeme ve uyku bozukluklarında da kadınlar başı çekiyor, göçmen kökenli çıraklar ise onları takip ediyordu.

“İş veya eğitim durumundaki değişikliğin çırakların ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkisi var. Bu nedenle Avusturya’daki gençlik tesisleri ve gençlik merkezleri için daha fazla mali kaynak olması bizim için çok önemli”, diyen Rehberger. “Bunlar genellikle gençlerin kendilerini açabilecekleri ve amirleriyle güvenilir şekilde konuşabilecekleri ilk temas noktalarıdır. Sağlık Bakanı Mückstein, gençler için daha fazla fon ayırmalı ve yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamalıdır” diye sözlerine devam etti.

ÖGB genç çıraklar için taleplerini ise şöyle sıraladı:

  • Masrafların sağlık sigortası tarafından tam olarak karşılanması ve psikoterapi, fonksiyonel terapi, çocuk ve ergen psikiyatrisi hizmetleri için yeterli kapasite. Teklif: Kapasite üzerinde herhangi bir kota veya sınır konulmaması.
  • Meslek okullarında psikososyal desteğin genişletilmesi: Tüm meslek okulu öğrencileri için sosyal hizmet uzmanı ve okul psikologlarına ulaşabileceği temas notları.
  • Mobbing ve ayrımcılığa karşı önleyici tedbirlerin geliştirilmesi. Nefret söylemi, çevrimiçi zorbalık ve internet bağımlılığı konusunda bir çalıştayın yapılmasını sağlamak için Devletin Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Eğitim Bakanı Fassmann’a başvurabilirsiniz.
  • Psikolojik hastalıklarla ilgili tabu ve damgalamaların kaldırılması için mücadele. Damgalanma nedeniyle hastalar erken aşamada yardım ve destek arama konusunda isteksiz oluyorlar. Bunları normal bir şekilde konuşmanın zamanı geldi. İşgücü piyasasına yeni giren gençler için özel paketler oluşturulmalıdır. Eğitim, gençlik ve sağlık bakanlıkları da psikolojik hastalıklarla ilgili tabuları kırmak için ülke çapında bir kampanya geliştirmeli…
  • Sıkı karantinalar okulların ve eğitim kurumlarının kapatılması, ergenlerin ruh sağlığını olumsuz etkiledi. Tırmanan enfeksiyon vakaları karşısında okulların ve eğitim kurumlarının kapatılması son çare olarak düşünülmelidir.
  • Gençlik tesisleri ve gençlik merkezleri için daha fazla mali kaynak, ayrılmalıdır.

Çeviri: Necla Akgökçe/ Kadın işçi